Hege Malterud
Hege Malterud var en av mange dyktige søkere til jobben som direktør i barne- og familieetaten i Oslo. Foto: Øyvind Håbrekke

Ny direktør for barne- og familieetaten i Oslo

Hege Malterud (45) er ansatt som ny direktør i barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.

I utlysningen ble det spesifikt søkt etter en person «med et varmt og positivt syn på barn». Direktøren skal blant annet utvikle trygge og gode botilbud for barn og unge.

– Jeg har store forventninger til Hege Malterud som ny leder av en etat som har ansvar for barn og unge i en utsatt og sårbar livssituasjon. Barn og unge skal være våre viktigste samarbeidspartnere for å utvikle og sikre god kvalitet i barnevernet. Malterud skal bidra til å synliggjøre og bygge den nødvendige tilliten til barnevernet, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Trygt og nyttig barnevern

Byråden er særlig opptatt av to av de viktigste utviklingsarbeidene i etaten i årene som kommer, prosjektene Barnehjernevernet og Mitt Liv. Her skal etaten være en pådriver, slik at barn får best mulig beskyttelse og opplever et trygt og nyttig barnevern.

Barne- og familieetaten er en fagetat under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Etaten har omkring 900 medarbeidere og har ansvar for tilbud til barn som ikke kan bo hjemme samt for bolig- og avlastningstiltak for barn med funksjonsnedsettelser. Etaten skal også bidra til kompetanseutvikling i bydelenes barneverntjenester.

Tiltrer i oktober

Hege Malterud var en av 30 søkere til stillingen. Hun har tidligere erfaring fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufetat og Rusmiddeletaten. Hun er utdannet cand.polit/sosiolog og har i tillegg en master i ledelse fra Copenhagen Business School.

Hun er også valgt til leder av Den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen. Malterud vil tiltre stillingen i oktober.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer