Bydel Sagene har begjært påtale og straff, og i politianmeldelsen fremmet erstatningskrav på kroner 313 290 pluss renter. Foto: Google maps
Bydel Sagene har begjært påtale og straff, og i politianmeldelsen fremmet erstatningskrav på kroner 313 290 pluss renter. Foto: Google maps

Tidligere mellomleder i bydel Sagene anmeldt for underslag

I tre og et halvt år lot mannen være å innbetale inntektene fra kafeen til bydelen. I alt 313.290 kroner kan ha blitt underslått.

Publisert Sist oppdatert

Det var i fjor sommer, i forbindelse med etablering av nye moms-rutiner, bydelens regnskapssjef oppdaget at det gjennom lang tid var unndratt inntekter fra kafeen. Nærmere undersøkelser viste at siste innbetaling var registrert i februar 2015.

Den årlige omsetningen i kafeen var i årene frem til 2014 på ca 100.000 kroner per år.

Ifølge den daglige lederen for kafeen hentet bydelens enhetsleder oppgjøret hver måned. Personen opplyste at pengene ville bli satt inn på bydelens konto. Men det skjedde ikke.

Mistenker underslag

I etterkant forsøkte bydelen gjentatte ganger å få kontakt med personen for å finne ut hva som var skjedd. Men henvendelsene ble ikke besvart. Deretter ble den ansatte innkalt til møte, men heller ikke dette responderte personen på.

På bakgrunn av disse hendelsene, mistenkte bydel Sagene at enhetslederen kunne ha underslått pengene. I etterkant har bydelen politianmeldt den tidligere ansatte, og saken blir håndtert av politiet, bekrefter bydelsdirektøren.

Ifølge bydelsdirektør Morten Sanden har bydel Sagene forbedret sine betalingsrutiner. Foto: Privat
Ifølge bydelsdirektør Morten Sanden har bydel Sagene forbedret sine betalingsrutiner. Foto: Privat

– Etter at saken ble kjent har saken blitt behandlet i tråd med gjeldende prosedyrer og i samarbeid med relevante instanser innad i Oslo kommune. Den strafferettslige delen av saken håndteres av politiet, sier bydelsdirektør Morten Sanden, i bydel Sagene, til VårtOslo.

Ønsker påtale, straff og erstatning

Også Kommunerevisjonen er orientert om det mulige underslaget av salgsinntekter fra kafeen og at mistanken er rettet mot en enhetsleder. Den mistenkte ble avskjediget 30. november i fjor.

Ifølge Kontrollutvalget i Oslo kommune har ikke personen erkjent forholdene, men saken ble politianmeldt i oktober i fjor.

«Bydelen begjærte påtale og straff, og fremmet i politianmeldelsen erstatningskrav på kroner 313 290 pluss renter. Bydelen har opplyst at saken er under aktiv etterforskning», sier saksdokumentene hos Kontrollutvalget.

Har laget nye betalingsrutiner

– Bydelen har gjennomgått og forbedret sine rutiner for forhåpentligvis å forhindre at slike hendelser skjer igjen, sier bydelsdirektør Sanden.

Konkret betyr dette at bydelen har gjennomgått kafeens rutiner knyttet til dagsoppgjør og kontanthåndtering. Som et risikoreduserende tiltak har bydelen gått til anskaffelse av en betalingsterminal, slik at det ikke lenger foregår kontanthandel.