Få ansatte i Oslo komune varsler om at de blir utsatt for trakassering på arbeidsplassen. Foto: Dylan Hill/flickr.com
Få ansatte i Oslo komune varsler om at de blir utsatt for trakassering på arbeidsplassen. Foto: Dylan Hill/flickr.com

Kun to kommunalt ansatte varslet Oslo kommunes varslingsråd om seksuell trakassering i fjor. Høyre frykter mørketall

Oslos kommunes sentrale varslingsråd har fått to varsler om seksuell trakassering blant over 50.000 ansatte, informerte byrådsleder Raymond Johansen, i bystyremøtet 31. januar.

Publisert

De siste månedene har #metoo-kanpanjen satt sterkt fokus på seksuell trakassering i alle samfunnslag over hele landet. En ny undersøkelse, omtalt av Nettavisen, viser at seksuell trakassering er vanligere i det offentlige enn i privat næringsliv.

I Oslo kommune fikk det sentrale varslingsrådet, ifølge byrådsleder Raymond Johansen, bare varsel om to slike saker ifjor.

— Vi synes det er litt underlig at det ikke har kommet flere slike saker i kommunen, når vi ser på hva som er trenden andre steder i landet, sier leder for Oslo Høyres kvinneforum og bystyrerepresentant, Pia Farstad von Hall, til VårtOslo.

Frykter mørketall

Hun mener det nå er grunn til å frykte at det kan være mange slike saker det ikke er varslet om.

—  Antallet saker det er varslet om er få i forhold til det som er varslet på andre arbeidsplasser, særlig med utgangspunkt i størrelsen til Oslo kommune. Det er grunn til å stille spørsmål ved om varslingsrutinene er gode nok til å fange opp situasjoner med uønsket seksuell oppmerksomhet, sier hun.

Farstad von Hall har nå kommet med et privat forslag til bystyret om å få en gjennomgang av varslingsrutinene. Dette for å se på om kommunen kan gjøre noe for å få flere ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

— Kommunen har rutiner for varsling, men kanskje er terskelen i dag for høy for å varsle om maktmisbruk og seksuell trakassering via ordinære rutiner. Disse rutinene bør derfor gjennomgås for å senke terskelen for rapportering, mener hun.

Ønsker anonymt varslingssystem

I tillegg til en gjennomgang av rutinene for varsling ber Farstad von Hall bystyret instruere byrådet om å innføre et anonymt varslingssystem i kommunen. Dette for å forsikre seg om at flest mulig vil varsle om trakassering og maktovergrep.

Pia Farstad von Hall (H) ønsker et anonymt varslingssystem for seksuell trakassering og maktmisbruk i Oslo kommune. Foto: Oslo Høyre
Pia Farstad von Hall (H) ønsker et anonymt varslingssystem for seksuell trakassering og maktmisbruk i Oslo kommune. Foto: Oslo Høyre

— Noen vil kanskje ha behov for å varsle om en hendelse uten å oppgi eget navn til andre. Derfor bør det åpnes for anonym varsling i en begrenset tidsperiode. Anonym varsling vil gjøre det enkelt å si fra og det vil i større grad gi kunnskap om omfanget av problemet med seksuell trakassering i kommunen, sier Farstad von Hall.

Bare saker fra det sentrale varslingsrådet

På spørsmål om det lave antallet varslingssaker i kommunen opplyser pressekontakt ved byrådslederens kontor, Øyvind Arum, at tallet byrådslederen har opplyst er antallet saker behandlet i kommunens sentrale varslingsråd.

—  I tillegg til det sentrale varslingsrådet, har kommunen lokale varslingsordninger i hver virksomhet og en sentral varslingsordning som er lett tilgjengelig for alle hvor det også kan varsles om seksuell trakassering, sier Arum.

Det finnes ikke noe samlet tall på hvor mange saker som har blitt varslet uten å ha havnet i det sentrale varslingsrådet.

Powered by Labrador CMS