Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef Maiken Solemdal i Yilport mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er et viktig bidrag for å gjøre containerterminalen utslippsfri. Foto: Bo Mathisen
Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef Maiken Solemdal i Yilport mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er et viktig bidrag for å gjøre containerterminalen utslippsfri. Foto: Bo Mathisen

Oslos containerterminal anskaffer el-trucker. Har null utslipp som mål

Diesel er i ferd med å bli fy-fy i maskinene på Oslo containerterminal. Både trucker, traktorer og kraner blir elektrifiserte. Utslippene skal ned.

Publisert

Yilport, som driver Oslos containerterminal, får inntil 1,8 millioner kroner i miljøtilskudd fra Oslo Havn. Ambisjonen er å bli en nullutslippsterminal.

Miljøtilskuddet er et av mange virkemidler for å virkeliggjøre byens ambisjon om en nullutslippshavn. Samtidig kan flere operatører i havna nå søke om miljøtilskudd, og bidra til å oppnå målene i handlingsplanen for nullutslipp. Den behandles i Oslo bystyre i dag.

– Jeg er glad for at Oslo Havn nå kan bidra til at Yilport får kjøpe el-trucker. Tiltaket alene reduserer CO2-utslippene med nesten 35.000 kilo årlig og NOx utslippene med over 900 kg, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn i en pressemelding.

Batterier erstatter diesel

Markedssjef Maiken Solemdal i Yilport Oslo Terminal Investments AS er glad for at tilskuddet muliggjør kjøpet av seks nye el-trucker, som skal erstatte dieseldrevne maskiner.

Roger Schjerva og Maiken Solemdal ønsker at Oslo containerterminal skal bli en nullutslippsterminal. Foto: Bo Mathisen
Roger Schjerva og Maiken Solemdal ønsker at Oslo containerterminal skal bli en nullutslippsterminal. Foto: Bo Mathisen

– Målet er å bli nullutslippsterminal. Yilport er på god vei til å klare det. Vi har allerede el-kraner. Nå får vi el-trucker. Neste skritt er el-traktorer. Deretter gjenstår det å få el-reach stacker (kjøretøyet som løfter containere). El-teknologien for dette kjøretøyet er ikke på markedet ennå, men jeg har stor tro på at teknologien kommer, sier Maiken Solemdal.

Men det aller viktigste miljøtiltaket er å flytte gods fra vei til sjø, mener hun.

Søk om støtte

Ifølge handlingsplanen «Oslo havn som nullutslippshavn» skal havna redusere klimautslippene med 85 prosent innen 2030.

– Jeg håper at operatører i havna søker om miljøtilskudd neste år. Vi trenger søknader fra flere som vil redusere utslippene og introdusere nullutslippsteknologi, sier styreleder Roger Schjerva.

Kunder, underleverandører og operatører i havna kan søke om støtte til tiltak som bidrar til utslippsreduksjon. Søker må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst. Det kan være gjennom energibesparelser og tiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp.

Powered by Labrador CMS