— Folkeauken i 2020 var klart lågare enn i åra føre, noko som heng saman med korona-tiltaka og den svært låge innvandringa gjennom delar av året, opplyser SSB.
— Folkeauken i 2020 var klart lågare enn i åra føre, noko som heng saman med korona-tiltaka og den svært låge innvandringa gjennom delar av året, opplyser SSB.

Kraftig nedgang i innvandring gjør at Oslo fortsatt ikke har passert 700.000 innbyggere

På denne tiden i fjor regnet forskere med at Oslo ved årsskiftet ville passere 700.000 innbyggere. Men befolkningsveksten på 3.516 personer i fjor er mye lavere enn forventet, viser SSB-tall fra siste kvartal i 2020.

Publisert

5.391.369 er folketallet i Norge per 1. januar 2021, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Av nær 5,4 millioner mennesker nå bosatt i landet bor 697.010 i Oslo.

Dermed passerte ikke hovedstaden 700.000 innbyggere ved nyttår, slik befolkningsfremskrivninger spådde før koronapandemien.

Innvandring kraftig redusert i 2020

Byen "mangler" 2.990 innbyggere på å bikke antallet man trodde ville bo i Oslo i 2021. Men det er ikke bare Oslo som har hatt lavere befolkningsvekst enn ventet. Det gjelder også resten av landet.

— Folkeauken i 2020 var klart lågare enn i åra føre, noko som heng saman med korona-tiltaka og den svært låge innvandringa gjennom delar av året. Jamført med folketalet har ikkje folkeauken vore lågare sidan 1990, skriver SSB på sin nettside.

Det er innvandringen som er kraftig redusert. Antallet innvandrere til Norge har gått jevnt nedover i flere år. Men fjoråret var eksepsjonelt, opplyser SSB.

Lavest innvandring i vårmånedene i fjor

Det var 38.100 personer som innvandret i 2020, noe som er det laveste antallet siden 2004. Til samanligning lå innvandringen mellom 52.200 og 58.200 i de tre foregående årene, viser SSB-tallene.

— Talet på innvandringar har falle kvart år sidan 2012, men nedgangen på 27 prosent frå 2019 til 2020 er heilt eksepsjonell. Den største nedgangen etter 1950 har fram til no vore i 1958, og då var han på 17 prosent, sier rådgiver Magnus Haug i SSB.

— Talet på innvandringar var spesielt lågt i vår-månadene og april er månaden som skil seg mest ut. Då var det 1.900 færre innvandringar enn gjennomsnittet frå 2017 til 2019, påpeker Haug.

Powered by Labrador CMS