Gamle inntørkede matrester og svarte og brune flekker under arbeidsbenkene, var noe Mattilsynet kunne finne på Sazan kafè under sin inspeksjon.
Gamle inntørkede matrester og svarte og brune flekker under arbeidsbenkene, var noe Mattilsynet kunne finne på Sazan kafè under sin inspeksjon.

Linderud-kafè fikk «Sur munn» etter Mattilsynets inspeksjon

På kafeen på Linderud senter hang det støv fra viften over pizzaovnen, og eltemaskinen hadde inntørkede deigrester. Mattilsynet hastestengte også kjølemonter og ga pålegg om å vaske det møkkete kjøkkenet.

Publisert

Ved inspeksjon av Sazan kafé Linderud senter 10. januar, fant Mattilsynet lett bedervelige matvarer som rekesmørbrød og kremkaker i en kjølemonter. Denne ble målt til å ha en temperatur på 14 grader. Ifølge reglene skal ikke temperaturen være over 4 grader.

Mattilsynet skriver at maten står i disken hele dagen. Avviket ble også påvist ved forrige tilsyn. Kjølemonteren ble pålagt stengt umiddelbart. Begrunnelsen er at høy temperatur vil øke vekst av bakterier, noe som kan representere helsefare.

Fant inntørkede matrester

Mattilsynet fant også gamle inntørkede matrester og svarte og brune flekker under arbeidsbenker og benker på oppvaskrom. Det hang støv fra avtrekksvifte over pizzaovn og ventilasjonsvifte over benk for tilberedning av pizza.

Veggen ved siden av eltemaskinen hadde gule flekker. Det ble også observert gamle inntørkede matrester på lister i skap og skuffer. Eltemaskinen hadde inntørkede deigrester.

Mattilsynet var på ny inspeksjon 16. januar. Kjølebeholderen og renhold ble da funnet tilfredsstillende. Smilefjesinspeksjonen endte imidlertid ikke med smilefjes, men med strekmunn. Dette på grunn av mangler knyttet til interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.

VårtOslo har vært i kontakt med daglig leder av kafeen, som ikke har noen kommentar til saken.

Powered by Labrador CMS