� Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saken før jul, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i en epost. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
� Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saken før jul, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i en epost. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Trolig avgjørelse om riving av Y-blokka før jul

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil trolig komme med sin vurdering av Y-blokka før jul og ber Statsbygg vente med riving.

Publisert

Fredag ga plan- og bygningsetaten i Oslo tillatelse til riving av Y-blokka. Samtidig ba de Statsbygg vente med riving inntil Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med sin behandling av en omgjøringsbegjæring i saken.

Det kan trolig skje de i løpet av de nærmeste dagene, får Dagsavisen opplyst av statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

Ber bygget stå til avgjørelse er tatt

— Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saken før jul, skriver sekretæren i en epost. Samtidig ber han om at bygget får stå inntil en avgjørelse er tatt.

— Departementet forventer at Statsbygg avventer departementets behandling av omgjøringsbegjæringen før noe igangsettes, skriver Hiim til avisa.

I november behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening.

Nær 22 000 kvm skal rives

Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) uttalte samme dag at hun mente det ikke var kommet noen nye momenter som tilsa noen ny vurdering i saken. I slutten av november ble det klart at departementet likevel vurderer «nye momenter» som er spilt inn i forbindelse med rivingssaken.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rives, er på 21.750 kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS