Fremover skal mange flere få tilbud om teaterundervisning eller musikkskolering i Oslo kulturskole.
Fremover skal mange flere få tilbud om teaterundervisning eller musikkskolering i Oslo kulturskole.

Oslo kulturskole skal bli tettere på lokalmiljøene – utvider med 5000 nye plasser

Oslo kulturskole utvides, og det etableres 5000 nye plasser fordelt på tre nye kulturstasjoner de neste årene. Kulturskolen skal få to nye rektorstillinger med ansvar for gitte områder av byen.

Publisert

– Kulturskolen har alltid vært et godt sted for barn og ungdom å gå til etter skolen. Den nye organiseringen skal sikre at vi får med flere barn og at tilbudene er tilpasset befolkningen enda bedre, der de er, sier Siv Krogh Österholm, avdelingsdirektør for Oslo kulturskole i Kulturetaten.

Kulturskolen skal videreutvikle tilbudet til barn og unge basert på lokale behov. For å få til dette skal nærværet i lokalmiljøene styrkes og samarbeidet med eksisterende lokalt kunst- og kulturliv blir viktig.

– Å holde på med kunst og kultur ved siden av skolen er sunt, sier Siv Krogh Österholm, avdelingsdirektør for Oslo kulturskole i kulturetaten.
– Å holde på med kunst og kultur ved siden av skolen er sunt, sier Siv Krogh Österholm, avdelingsdirektør for Oslo kulturskole i kulturetaten.

– Hovedansvaret til rektorene vil være å bygge broer mellom Oslo kulturskole og eksterne bransjeaktører, utdanningsinstitusjoner, frivilligheten og bydelene, sier Österholm, i en pressemelding.

Fakta

  • Kulturskolen underviser i dag ca. 9 000 elever – alene eller i samarbeid med andre – fordelt på 90 steder i byen. I hovedsak er tilbudet lagt til skolene i nærmiljøet, med unntak av kulturstasjonen på Schous og Grønland.
  • Kulturskolen er i alle bydeler i Oslo, men med ulik dekningsgrad av innbyggerne. Fra Bydel Alna, som har litt over 2 prosent av alle barn og unge i kulturskolen, til bydel St. Hanshaugen som har ca 11 prosent dekning.
  • Over 200 pedagoger innenfor alle kunstfag er tilknyttet skolen. Oslo kulturskole, som Oslo kommune eier, er tilknyttet opplæringsloven i Norge.

Flere nye kulturstasjoner

Tilbudet er i dag i all hovedsak lagt til skolene i nærmiljøet. Dette styrkes i de kommende årene med kulturstasjoner i tre nye bydeler. Fra før av finnes det kulturstasjoner på Grønland og Schous på Grünerløkka.

De nye kulturstasjonene kommer på Manglerud, Voldsløkka og Mortensrud. Her blir det tilbud i alle kunstfagene innen visuell kunst, teater, dans og musikk, for barn og ungdom i alle aldre. I tillegg til en dobling av plasser fordelt på de nye kulturstasjonen skal det etableres 400 plasser i bydeler der det er ekstra behov.

– Vi skal være der barn og unge bor, over hele byen. Å holde på med kunst og kultur ved siden av skolen er sunt. Kulturskolen er et sted hvor alle skal kunne oppdage nye interesser, utvikle sitt talent og kjenne på mestringsfølelsen. Og ikke minst et sosialt sted hvor barn og unge kan være en del av et fellesskap, sier Österholm.

Tre nye kulturstasjoner for barn og unge er under utvikling.
Tre nye kulturstasjoner for barn og unge er under utvikling.

Eksisterende og planlagte kulturstasjoner

Grønland kulturstasjon, Tøyenbekken 5

Schous kulturstasjon, Trondheimsvn. 2, bygg L «Malteriet»

Manglerud kulturstasjon, under bygging, med ferdigstillelse 2022

Voldsløkka kulturstasjon, under bygging, med ferdigstillelse 2023

Mortensrud kulturstasjon, under planlegging

Trosterud kulturstasjon, under planlegging

Powered by Labrador CMS