– Vi ser at pressestøtten fungerer etter hensikten og har stor betydning for tilskuddsmottakerne og ikke minst lokaldemokratiet i byen vår, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.
– Vi ser at pressestøtten fungerer etter hensikten og har stor betydning for tilskuddsmottakerne og ikke minst lokaldemokratiet i byen vår, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Byrådet forlenger den lokale mediestøtten i Oslo

Byrådet beholder den lokale mediestøtten i Oslo og bevilger 3,5 mill. til ordningen, en økning på en halv million kroner.

Publisert

I 2019 innførte byrådet en egen midlertidig mediestøtteordning for lokalaviser i Oslo, og det ble avsatt 3,0 mill. årlig i perioden 2019-2021. I byrådets budsjettforslag for 2023 forlenges ordningen for andre gang, og i tillegg økes støttebeløpet.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal mener ordningen har bidratt til å øke mediemangfoldet, og at Oslo nå i mindre grad er en hvit flekk på aviskartet. – Vi ser at denne ordningen fungerer etter hensikten, og har stor betydning for tilskuddsmottakerne og ikke minst lokaldemokratiet i byen vår. Flere aviser har i løpet av prøveperioden kommet inn i den rammestyrte ordningen, og det er derfor behov for å øke potten.

Midlertidig forlenging

Kulturetaten har i 2022 foretatt en evaluering av ordningen, og videreføring og økning er i tråd med etatens anbefalinger. Samtidig pågår det for tiden endringer av den statlige pressestøtten som kan ha betydning for Oslos ordning. Byrådet har derfor kommet til at det er hensiktsmessig å forlenge ordningen midlertidig.

Følgende aviser kvalifiserte til tilskudd i 2022 og mottok hver kr 421 428:

• Akers Avis Groruddalen

• Akersposten

• Avisa Oslo

• Nordre Aker Budstikke

• Nordstrands Blad

• Sagene Avis

• VårtOslo

Powered by Labrador CMS