En av utbyggers tegninger av de foreslåtte lavblokkene. Første etasje (mørkere) er i dag gamle garasjer, som ifølge planene skal utgjøre de nedre delene av de nye blokkene.
En av utbyggers tegninger av de foreslåtte lavblokkene. Første etasje (mørkere) er i dag gamle garasjer, som ifølge planene skal utgjøre de nedre delene av de nye blokkene.

Plan og bygg: Lavblokk-konflikten på Torshov kan avgjøres tidlig neste år

Publisert

Plan- og bygg bekrefter at de omstridte planene om lavblokker på Torshov sendes til bystyret i første kvartal 2018. — Vi mener at fremdriftsplanen vil holde.

Det sier Trude Isaksen, kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Som vi skrev nylig, går bydel Sagene kraftig ut mot en privat utbyggers ønske om å bygge to lavblokker ved bakgården til 10 sameier på Torshov. Sameiene, i kvartalet Krystallpalasset, kjemper en innbitt kamp mot planene, og nå har altså også bydelen sagt nei.

Bydelen er imidlertid kun en høringsinstans. De sendte det kritiske høringssvaret deres til PBE 4. september.

PBE er i en prosess hvor de vurderer innspillene til ulike interessenter, og i første kvartal 2018 skal de sende et forslag til løsning til politikerne i Oslo bystyre.

I utgangspunktet er det bystyrepolitikerne som til syvende bestemmer om det blir blokker eller ikke, og hva slags blokker det isåfall blir.

Janne Håkonsen og Henning Strøm er styreledere i to av ti sameier i kvartalet Krystallpalasset som kjemper mot at de to garasjerekkene bak skal bygges på og gjøres om til lavblokker. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Janne Håkonsen og Henning Strøm er styreledere i to av ti sameier i kvartalet Krystallpalasset som kjemper mot at de to garasjerekkene bak skal bygges på og gjøres om til lavblokker. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Mulig med alternativ løsning

Planforslaget var på offentlig ettersyn (høring) i regi av PBE fra 26. juni til og med 21. august. Totalt kom det inn 12 uttalelser fra privatpersoner, borettslag og offentlige instanser.

-- Skal dere levere et forslag som dere selv utarbeider til rådhuset, Trude Isaksen?

— Som i alle saker, må vi nå gå gjennom uttalelsene som kom inn for å se om det er nødvendig å justere, endre, eller eventuelt vurdere om vi skal lage alternative forslag. Dersom vi lager egne planforslag, lager vi disse vanligvis til offentlig ettersyn, forklarer Isaksen.

Trude Isaksen, kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten. Foto: Privat / Twitter
Trude Isaksen, kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten. Foto: Privat / Twitter

— Vurderer innspillene nøye

— I hvilken retning heller dere akkurat nå? Anbefale å droppe hele prosjektet til utbygger/eier, anbefale utbyggers versjon, anbefale en justert versjon, eller anbefale dem å komme med et nytt forslag?

— Nå går vi gjennom uttalelsene, og kan ikke forskuttere saksbehandlingen. Men på generelt grunnlag er det slik at naboer og andre som sender inn uttalelse har viktige opplysninger som vi vurderer nøye, sier Isaksen.

— Vår oppgave er å vurdere og avveie alle hensyn opp mot hverandre, og til slutt er det de folkevalgte i Oslo bystyre som vedtar planene.

 

Powered by Labrador CMS