Veteranhuset
Krigsveteranene får sitt eget hus, finansiert av Oslo kommune og Forsvarsdepartementet. Foto: Oslo kommune

Krigsveteranene får sitt eget hus i en ærverdig sveitservilla i vannkanten ved Mosseveien

Endelig har veteranene fra internasjonale operasjoner fått sitt eget sted i Oslo, styrt av Telemarkbataljonen. Her kan veteranene møtes og tilby kameratstøtte.

På Østlandet er det over 20 000 veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. Fram til nå har ikke veteranene hatt noen felles møteplass i Oslo.

Nå stiller Oslo kommune et hus til disposisjon, og sørger for driften i et spleiselag med Forsvaret. Alle veteranorganisasjonene stiller seg bak, og Telemarkbataljonen skal koordinere driften.

– Dette blir et hus som alle veteranforeningene kan bruke og vil være et viktig bidrag til alle de som har tjenestegjort. Vi har 100 000 veteraner. De har deltatt i konflikter som Korea, Libanon, Balkan og Afghanistan. Selv om de har forskjellige erfaringer, er det fellesnevnere som gjør at det er viktig å møtes, dele erfaringene og lære hvordan å håndtere det de har opplevd, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Telemarkbataljonen koordinerer

Veteranhuset blir liggende i en gammel sveitservilla i vannkanten på Mosseveien. Det er romslige lokaler, store uteområder og tilgang til fjorden. Lokalene skal finansieres i fellesskap mellom kommunen og Forsvaret. Det vil være Telemarkbataljon som står for koordineringen av veteranhuset.

Veteranhuset2
Telemarkbataljonen skal administrere driften. Foto: Oslo kommune

– Vi har mange veteraner bosatt i byen vår og et veteranhus har vært etterspurt i lang tid. Dette blir et viktig samlingssted for veteraner og deres familier fra Oslo og hele Østlandet. Jeg er veldig glad vi har funnet et så fint sted, sier Raymond Johansen i en pressemelding.

Kan pleie kameratskapet

På veteranhuset kan man treffes i en uformell ramme, hygge seg og dele erfaringer. Opptil seks prosent av personellet som har deltatt i internasjonale operasjoner kan utvikle stressrelaterte lidelser i ganske lang tid etter. Et sted der veteraner kan møtes og tilby kameratstøtte vil kunne ha en forebyggende effekt.

Veteranhuset3
Huset ligger ved Oslofjorden og vil bli tilgjengelig for veteraner og deres familier. Foto: Oslo kommune

– Det har vært en lang prosess for å få på plass veteranhuset, men godt samarbeid mellom veteranenes organisasjoner, kommunen og Forsvaret, sier Bakke-Jensen.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer