Det har vært kontinuerlig lange køer for å ta koronatest i Oslo de siste ukene.
Det har vært kontinuerlig lange køer for å ta koronatest i Oslo de siste ukene.

Smitten vokser raskest blant barn i Oslo

Stadig flere barn i Oslo smittes i barnehager og skoler. Nesten i alle aldersgrupper, unntatt de aller eldste, er det smittøkning.

Publisert

Antallet koronatilfeller i Oslo økte fra 730 i uke sju til 1.124 i uke åtte. Veksten er størst blant barn mellom 0 og 9 år, og stadig flere smittes på skolen.

Antallet smittede i hovedstaden i uke åtte ligger på samme nivå som i uke én, skriver Oslo kommune i sin ukerapport. Kun i uke 46 og 47 i 2020 var det flere smittede enn det var i uke åtte i år.

Fra uke sju til åtte var det smitteøkning i antall smittetilfeller i alle aldersgrupper unntatt i gruppen 70–79 og 90+.

Barnehagesmitte

Klart størst økning var det imidlertid blant barn i alderen 0 til 9, der man gikk fra 61 til 154 smittetilfeller mellom uke sju og åtte. Det tilsvarer en økning på 152 prosent.

Det var hele 105 smittede i barnehagealder i Oslo i uke åtte. I hele gruppa 0 til 19 år antas 39 prosent av de smittede å ha blitt smittet i barnehage eller på skole, totalt 139 stykker. Det er en kraftig økning fra uka før.

Blant bydelene var det Alna som hadde flest nye tilfeller. Hele 149 nye smittetilfeller ble registrert blant bydelens innbyggere, mot 73 uka før. Det største totale smittetrykket har nabobydelen Stovner, mens Ullern har færrest smittede og lavest smittetrykk.

Powered by Labrador CMS