Elever i Oslo-skolene har etter sommerferien mistet over 13.000 dager med undervisning i klasserommet på grunn av karantene. Ved Munkerud skole ble skolestart utsatt like før planlagt åpning i august, etter at en lærer fikk påvist koronasmitte.
Elever i Oslo-skolene har etter sommerferien mistet over 13.000 dager med undervisning i klasserommet på grunn av karantene. Ved Munkerud skole ble skolestart utsatt like før planlagt åpning i august, etter at en lærer fikk påvist koronasmitte.

Skoleelever i Oslo har mistet over 13.000 skoledager på grunn av karantene i høst

Fram til høstferien mistet skoleelever i Oslo over 13.000 dager med undervisning i klasserommet etter å ha blitt ilagt karantene.

Publisert

Totalt tilbrakte elevene over 18.000 dager i karantene i løpet av de første seks ukene av skoleåret.

Fire av Oslos bydeler – Stovner, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo – sto for nesten halvparten av karantenedagene. Dette til tross for at Stovner, Grorud og Bjerke er minst, målt i antall folk som bor der.

Smitten vokser

Smitten har siden skoleoppstart vært på vei opp i alle bydeler. I flere av tilfellene som har utløst karantene, var det voksne personer med enten påvist eller mistenkt smitte, som utløste den, får VG opplyst.

Et stort flertall av skolene det gjelder, er barne- og ungdomsskoler.

Ingen av bydelene har regnet med karantener for enkeltelever eller fravær av andre koronarelaterte grunner i tallene. Slike grunner kan for eksempel være at en elev blir hjemme med milde symptomer på sykdom, hjemmeskole av smittevernhensyn, eller fordi en lærer er i karantene.

Powered by Labrador CMS