– Henvendelsene kommer i stor grad fra privatpersoner som trenger bistand, og da i saker som oftest omhandler økonomiske konflikter, nabokonflikter og familiekonflikter.
– Henvendelsene kommer i stor grad fra privatpersoner som trenger bistand, og da i saker som oftest omhandler økonomiske konflikter, nabokonflikter og familiekonflikter.

Stor økning i sivile saker til Konfliktrådet Oslo. Mange unge gjennomfører

Konfliktrådet Oslo mottok 390 sivile saker i 2022. Dette er nesten en 50 prosent økning av saker fra året før. Mange unge som er i konflikt med loven gjennomfører oppfølgingen og ungdomsstraffen de får i Konfliktrådet.

Publisert

– Henvendelsene kommer i stor grad fra privatpersoner som trenger bistand, og da i saker som oftest omhandler økonomiske konflikter, nabokonflikter og familiekonflikter, forteller Katinka Hartmann, leder av Konfliktrådet Oslo.

I tillegg til de sivile sakene, oversender politiet egnede straffesaker og henlagte saker til mekling i konfliktråd. Dette er saker der partene kan ha nytte av å møtes for å forsøke å legge saken bak seg og selv finne løsninger.

Folk får raskere hjelp

Konfliktrådet Oslo har 63 meklere. Saksbehandlingstiden fra Konfliktrådet mottar en sak til saken mekles var i 2022 på 48 dager. Det er en reduksjon fra året før.

Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid på å forberede partene godt før de møtes, sier Katinka Hartmann, leder av Konfliktrådet Oslo.
Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid på å forberede partene godt før de møtes, sier Katinka Hartmann, leder av Konfliktrådet Oslo.

– Vi ønsker å redusere saksbehandlingstiden ytterligere. Samtidig er det viktig å bruke tilstrekkelig tid på å forberede partene godt før de møtes, for å sikre at de forstår at dette er frivillig og å skape trygge rammer for møtene, sier Hartmann.

Ungdommer i konflikt

Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven, og gjennomfører ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Reaksjonene ilegges ungdom som har begått ett eller flere lovbrudd og har et oppfølgingsbehov. Oppfølgingen skal bidra til at de fremover klarer å leve et kriminalitetsfritt liv.

– Vi utarbeider en individuelt tilpasset plan som ungdommene må følge opp, samtidig som de får støtte fra et team av profesjonelle og private ressurspersoner. En del av straffegjennomføringen er alltid at en snakker om lovbruddene og tilrettelegger for møter med de som har vært utsatt for ungdommens handlinger.

Ungdommene er gjerne dømt for flere ulike lovbrudd, og de mest vanlige er vold, trusler og vinningslovbrudd.

Mange ungdom fullfører

Av de 100 ungdommene som avsluttet en sak hos Konfliktrådet Oslo i fjor, gjennomførte hele 69 prosent straffen.

– Gitt at målgruppen for straffereaksjonene til dels har store oppfølgingsbehov, det er gjerne lite som er på plass i livene deres og at de ofte er på vei ut av skole, jobb og fritidsaktiviteter, er vi fornøyd med at så mange gjennomfører, sier Hartmann.

– Det er imponerende å se hvordan disse ungdommene tar tak i livene sine og får til positiv endring. Ungdommene tar ansvar for handlingene sine, og får innsikt i hvilken skade de har forårsaket i møte med den som ble utsatt for lovbruddet. Dette kan bidra til å forebygge at de begår nye lovbrudd i fremtiden. For den som er utsatt for lovbruddet kan møtet med ungdommen være med på å avslutte en vond sak, sier Hartmann.

Powered by Labrador CMS