— At valgmateriell som stemmesedler og valgkort ikke var klart i tide er sterkt beklagelig og skal selvsagt ikke skje, sier seniorrådgiver Tove Anti ved Sametinget.
— At valgmateriell som stemmesedler og valgkort ikke var klart i tide er sterkt beklagelig og skal selvsagt ikke skje, sier seniorrådgiver Tove Anti ved Sametinget.

Sametingsvalget i Oslo får stryk i ny rapport: — Det påpekes feil i flere ledd, og alle er alvorlige

— Dette er sterkt beklagelig og skal ikke skje. Det skal ikke være feil i manntall eller mangle stemmesedler, sier Tove Anti ved Sametinget om rapporten som gir sametingsvalget 2021 i Oslo og Sør-Norge strykkarakter.

Publisert

Sametinget fikk sist uke oversendt evalueringsrapporten fra sametingsvalget i Oslo og Sør-Norge, som er en samlet valgkrets.

Rapporten er nådeløs og påpeker en rekke feil og mangler ved gjennomføringen av samtingsvalget i fjor høst.

— Ikke særlig tillitvekkende

— Som en av de med stemmerett ved sametingsvalget må jeg si at gjennomføringen ikke var særlig tillitvekkende, sier bystyrerepresentant i Oslo, Morten Edvardsen (Sp).

Sp-politiker i Oslo og stemmeberettiget ved sametingsvalget: — Det opplevdes som et annenrangsvalg. Og det er forferdelig trist at det er sånn, sier Morten Edvardsen.
Sp-politiker i Oslo og stemmeberettiget ved sametingsvalget: — Det opplevdes som et annenrangsvalg. Og det er forferdelig trist at det er sånn, sier Morten Edvardsen.

— Særlig alvorlig er det at hverken manntall eller valgmateriellet var klart og utsendt på riktig måte til riktig tid, mener Edvardsen.

VårtOslo har gått gjennom hovedtrekkene i evalueringsrapporten sammen med seniorrådgiver for valg ved Samtinget, Tove Anti. Hun understreker at Sametinget ikke formelt har rukket å behandle rapporten fra Oslo.

— Vi fikk den fredag sist uke. Men vi har diskutert flere av problemstillingene som påpekes med opptellingsvalgstyret i Oslo og Sør-Norge valgkrets, sier Anti og legger til:

— At valgmateriell som stemmesedler og valgkort ikke var klart i tide er sterkt beklagelig og skal selvsagt ikke skje. Valgdirektoratet er i gang med å forbedre manntallet og Sametinget setter denne måneden ned en arbeidsgruppe som skal se på distribusjon av stemmesedler og hvordan valgmateriell kan forbedres, sier Anti.

Feil og mangler i manntallet

Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalget, og Sør-Norge med Oslo er definert som en valgkrets. Det innebærer at samevalgstyret i Oslo ha ansvaret for nær 230 kommuner.

Sametingets parlamentsbygning i Karasjok. Første samtingsvalg ble holdt i 1989. Siden den gang har antallet stemmeberrettigede økt fra drøyt 5.500 til over 20.000 ved forrige sametingsvalg.
Sametingets parlamentsbygning i Karasjok. Første samtingsvalg ble holdt i 1989. Siden den gang har antallet stemmeberrettigede økt fra drøyt 5.500 til over 20.000 ved forrige sametingsvalg.

Stemmesedler, manntall og annet valgkort skulle vært sendt ut og vært klart i samtlige kommuner i god tid før det ble åpnet for forhåndsstemming, og fristen i fjor var 1. juni.

— Sametinget oppdaget etter 1. juli at det var feil i manntallet. Det ble oppdaget at velgere som hadde bedt om å bli slettet fra manntallet fortsatt stod i manntallet. Velgere som skulle stå i manntallet var ikke kommet med, heter det i evalueringsrapporten fra samevalgstyret i Oslo.

Kunne ikke gi personstemmer

I Oslo var det ved sametingsvalget i fjor 1.155 stemmeberettigede, og av disse velgerne var det 580 som avga forhåndsstemme.

Problemet med forhåndsstemming i fjor var at stemmesedlene ikke var levert i tide med navneliste på de ulike partienes kandidater. Dermed kunne ikke de som forhåndsstemte avgi personstemmer ved sametingsvalget før flere uker ut i forhåndsstemmeperioden.

— Vi hadde mange utfordringer med sametingsvalget, spesielt på materiellsiden. Med manglende stemmesedler og materiell som ikke var forskriftsmessig, sier leder for valgavdelingen i Oslo, Karina Miller.

Det er Millers avdeling som har evaluert gjennomføringen av sametingsvalget i Oslo og Sør-Norge, og som nå har oversendt rapporten til Sametinget.

— Påpekes feil i flere ledd

— Vi har vært ekstra nøye med denne rapporten. Vi gir ganske klare innspill til forbedringer ved sametingsvalget, sier Miller.

Morten Edvardsen er oslopolitiker og representerer Senterpartiet i bystyret. Han er også stemmeberettiget ved sametingsvalget i tillegg til at han sitte i sametingsvalgstyret i Oslo.

Han er sterkt kritisk til måten sametingsvalget ble gjennomført på i Sør-Norge og hovedstaden.

— Det påpekes feil i flere ledd, og alle er alvorlige, sier Sp-politikeren.

— Rapporten legger ikke fingrene imellom. Det pekes på store svakheter i gjennomføringa av valget, som er veldig alvorlig. Gjennomføring av et valg må være korrekt, slik at valget har legitimitet, at det sikres hemmelig valg og at alle stemmer telles, sier Morten Edvardsen.

— Oppleves som et annenrangsvalg

— Hvordan opplevde du selv sametingsvalget i Oslo, og hvordan ble du som velger møtt i valglokalet?

— Jeg forhåndsstemte ved Deichmann på Grünerløkka. Å avgi stemme til stortingsvalget var helt rutine og effektivt, men da jeg sa at jeg også skulle stemme til sametingsvalget ble det brått mer komplisert, forteller Edvardsen.

— Stemmestedsleder måtte komme, og det ble ringing fram og tilbake for å avklare hvordan stemmen skulle håndteres. Jeg følte vel ikke akkurat at sametingsvalget var noe de var forberedt på å håndtere, sier Sp-politikeren.

— Opplevde du at valgfunksjonærene i Oslo hadde tilstrekkelig kunnskap om sametingsvalget?

— Nei, jeg gjorde ikke det. Det opplevdes som et annenrangsvalg. Og det er forferdelig trist at det er sånn. Det er vekst i antallet som registrerer seg i manntallet, samisk kunst og kultur får mer plass i samfunnet. Likevel er det så store mangler i gjennomføringa av sametingsvalget, sier Morten Edvardsen.

Pandemi stanset opplæring av funksjonærer

Selv om både stortings- og sametingsvalget ble holdt under koronapandemien var det få restriksjoner både i forhåndssstemmeperioden og på valgdagen.

Likevel mener Tove Anti ved Samtinget at noe av forklaringen på en del av problemene skyldes pandemien. På tidspunktet da det hadde vært naturlig med opplæring var det nemlig smittevernrestriksjoner. Slik var det ikke ved valget fire år tidligere.

— I 2017 hadde vi opplæringssamling for valgfunksjonærer i Oslo og Sør-Norge på Alnabru. Det fikk vi ikke gjennomført før valget i 2021, sier hun.

— Det vi kan bidra med er bedre opplæring. Men når det gjelder hver enkelt valgfunksjonær så er det Oslo kommunes ansvar, sier seniorrådgiver Tove Anti ved Sametinget.

Du kan lese evalueringen av samtingsvalget for Oslo og Sør-Norge i sin helhet ved å klikke HER.

Powered by Labrador CMS