Veterinærhøyskolen på Adamstuen selges nå ut, siden staten ikke lenger har noen bruk for eiendommen etter at Veterinærhøyskolen flytter til Ås. Foto Google Maps
Veterinærhøyskolen på Adamstuen selges nå ut, siden staten ikke lenger har noen bruk for eiendommen etter at Veterinærhøyskolen flytter til Ås. Foto Google Maps

Statsbygg selger Veterinærhøyskole-eiendommen på Adamstuen

Først får Oslo universitetssykehus anledning til å inngå en langsiktig leieavtale for deler av arealene. Deretter vil Oslo kommune få anledning til å kjøpe arealer til kommunale behov.

Publisert Sist oppdatert

Statsbygg har fått i oppdrag å selge statens eiendommer på Adamstuen i Oslo når veterinærmiljøene flytter til Ås.

Etter planen flytter Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Campus Ås neste år. Dermed frigjøres Veterinærhøyskolen til annen bruk, ifølge Statsbygg.

Ingen andre statlige aktører har meldt ønske om å benytte seg av eiendommene, som utgjør et sentralt byområde i Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gitt Statsbygg i oppdrag å selge dem.

Kommunen får tilbud om kjøp

Før eiendommene selges, vil Oslo universitetssykehus få anledning til å inngå en langsiktig leieavtale for deler av arealene. Deretter vil Oslo kommune få anledning til å kjøpe arealer til kommunale behov. Målsettingen er å avklare et eventuelt kommunalt kjøp i løpet av 2019. Arealer som ikke selges til Oslo kommune vil bli lagt ut i det åpne markedet.

Målsettingen er å ha nye eiere på plass når eiendommene fristilles høsten 2020. Salgene skal godkjennes av regjeringen.

— Mulighetsstudier viser at eiendommene kan utvikles til mange ulike formål og har stort potensiale for god gjenbruk, sier Statsbyggs prosjektleder Jorleif Jørgenvåg.