Vil du bli pedagogisk leder i Utforskeren barnehage?

Utforskeren barnehage, Oslo kommune

Bydel Bjerke ser på barnehagene som en lærende organisasjon og vektlegger opplevelser og glede, lekende læring og et inkluderende felleskap for barn og voksne.

Utforskeren barnehage har tilsammen 3 hus, med 54 barn fordelt på 4 avdelinger i hvert hus. Husene ligger i umiddelbar nærhet til hverandre, samlet rundt en stor utelekeplass. Utelekeplassen er til felles benyttelse, men er inndelt med porter. Vi har store lyse avdelinger og et variert og flott nærområde med kort vei til friluftsområder. Fra 01.08.2019 er barnehagen organisert som ett kostnadsted med en styrer og en assisterende styrer. Organiseringen gir oss et stort fagmiljø.

Våre satsingsområder for 2020 er språk og fysisk aktivitet. I tillegg arbeider vi aktivt for et godt og inkluderende miljø. Stillingene er to faste stillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av lederteamet
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet på avdelingen.
 • Bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling innad og mellom barnehagehusene.
 • Kunne gi og ta imot veiledning.
 • Medvirke til godt foreldresamarbeid. Samarbeide med andre instanser.
 • Være en relasjonsbygger.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
 • Bestått norskprøve B2, skriftlig og muntlig eller tilsvarende.
 • Ved ansettelse må politiattest framlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode faglige kunnskaper og kompetanse.
 • Gode lederegenskaper med evne til å jobbe selvstendig, mål- og resultatorientert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å motivere og veilede dine medarbeidere.
 • Ansvarsbevisst, løsningsorientert, fleksibel, initiativrik og åpen for utfordringer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • 5 planleggingsdager i året.
 • Gode forsikring-, låne- og pensjonsordninger.
 • IA- bedrift.
 • Lønn fra kr. 442900-551900,- pr. år.
Siv Elise Øverlid Olsen
Barnehagestyrer
 90775425

Bydel Bjerke – en bydel for alle

Bydel Bjerke ligger ved Groruddalens utløp, og store deler av bydelen grenser mot marka med badevann, turstier og skiløyper som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv hele året. Med god dekning av offentlig kommunikasjon er det også kort vei til Oslo sentrum. Bydelen har rundt 30 000 innbyggere og er blant bydelene som har hatt den største befolkningsveksten de siste årene. På bakgrunn av en rekke nye utbyggingsområder og tilflytting av mange barnefamilier forventes denne befolkningsveksten å fortsette i årene som kommer.

Bydel Bjerke er en fremtidsrettet organisasjon, og våre tjenester bygger på en idé om at alle bydelens innbyggere skal oppleve mestring og være «sjef i eget liv». Med vår visjon «Bydel Bjerke – en bydel for alle» jobber vi for å skape et godt lokalsamfunn, med gode levekår for alle våre innbyggere.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.