Vi søker tre pedagogiske ledere som vil jobbe i en barnehage med helsefremmende profil

Harbitz Aktivitetsbarnehage, Oslo kommune

«GOD START – BARNETS FREMTID»

Vil du være med å starte opp en ny barnehage?

Vi søker pedagogiske ledere som kan se enkeltbarns behov, som kan lage pedagogiske opplegg og tilrettelegge for at alle barn skal få en best mulig barnehagehverdag. Barnehagen er tenkt åpnet i mai, og være i full drift fra august 2020. Vi søker pedagogiske ledere som kan ta initiativ, være en del av det faglige miljøet i barnehagen og som kan være med på å forme barnehagen.

I bydel Ullern ønsker vi et mangfoldig barnehagetilbud og denne barnehagen skal ha en helsefremmende profil. Det vil være ekstra fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet og bevegelsesglede, samt kosthold- og måltidsglede. Foreløpig navn på barnehagen er Harbitz Aktivitetsbarnehage. Det er lagt opp til at det skal bli 5 avdelinger, hvorav 3 er for småbarn og 2 er for storebarn når barnehagen er i full drift. Sammensetningen av gruppene vil tilpasses ved behov.

Du vil jobbe i team med totalt 8 andre pedagoger i tillegg til styrer i barnehagen når den er åpnet for fullt. Det vil være 5 pedagogiske ledere, 4 barnehagelærere, 5 barne-og ungdomsarbeidere og 5 barnehagemedarbeidere. Den pedagogiske lederen har hovedansvar for månedsplanlegging på avdeling, foreldresamarbeid, evaluering, individuelt tilpassede planer og planer i henhold til barnehagens satsningsområde.

I Harbitz Aktivitetsbarnehage vil du få en unik mulighet til å bygge opp en barnehage fra bunnen. Du vil få mulighet til å jobbe selvstendig og i team. Du vil være ansvarlig for å gjennomføre egne oppgaver, men vil få veiledning når du måtte ønske eller ha behov for det. Vi søker pedagogiske ledere som er sitt lederansvar bevisst og som kan lede avdelingen(e) i henhold til gjeldende retningslinjer og satsningsområder.

Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål og får gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser.

Les mer om oss på Barnehageportalen i Oslo Kommune eller besøk vår Facebook side.

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med styrer.
 • Ansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen.
 • Ansvar for felles faglige mål på overordnet nivå.
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre møter med brukere og eksterne samarbeidspartnere.
 • Sammen med styrer bidra til det faglige innholdet i ulike møtefora.
 • Ansvar for daglig organisering av hele barnehagen.
 • Ansvar for oppfølging av ulike rutiner og praktisk arbeid.
 • Holde deg faglig oppdatert og dele faglig kunnskap med kollegaer.
 • Være med på å starte opp, og opprettholde rutiner, i henhold til barnehagens konsept og satsningsområde.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer eller annen relevant høyskoleutdanning. Dersom den som ansettes ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende vil ansettelsen være midlertidig.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra barnehage.
 • Du må ha gode IKT kunnskaper.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. (Minimum B2)
 • Du må fremlegge gyldig politiattest for å kunne tiltre i stillingen

Personlige egenskaper

 • Sette barna først
 • Være løsningsorientert.
 • Ha gode samarbeidsevner, og evne å jobbe selvstendig.
 • Være strukturert.
 • Ha høy arbeidskapasitet.
 • Like å være i aktivitet og å være ute i all slags vær.
 • Ønske å gjøre en forskjell i barns oppvekst.
 • Ha godkjent politiattest.
 • Ha en brennende interesse for å være med på å sikre alle barn en god start i livet.

Vi tilbyr

 • Felles visjon og kvalitetsmål
 • Veiledningsgruppe for nyutdannede barnehagelærere
 • Gode muligheter for kompetanseheving og videreutvikling
 • Mangfoldig og godt arbeidsmiljø
 • Fem planleggingsdager / kursdager i året
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønnstrinn 32-45 Forutsetter godkjent barnehagelærerutdanning
Aud Jane Stokkeland Stender
 90867702

Bydel Ullern

I Bydel Ullern ønsker vi å bidra at våre innbyggere lever trygge og selvstendige liv gjennom et fremtidsrettet tjenestetilbud. Bydelen ligger vest i Oslo, med nærmere 680 årsverk og omlag 34000 innbyggere. I Bydel Ullern bryr vi oss om hverandre – og vi tror ansatte som trives på jobben skaper bedre tjenester for bydelens beboere.

Bydel Ullern ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av kvinner og menn i alle stillingskategorier på alle nivåer. Personer med minoritetsspråklig bakgrunn oppfordres til å søke. Bydel Ullern legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.