Innholdsmarkedsføring i Oslo

Forbrukere flest er interesserte i relevant informasjon når de tar en kjøpsbeslutning. Innholdsmarkedsføring er en effektiv måte å kommunisere nytteverdien eller kvaliteten ved et produkt, en tjeneste eller en merkevare.

VårtOslo Brand Studio er VårtOslos byrå for innholdsproduksjon og oppdragsbaserte tjenester innen tekst, video og foto. Målet er å skape og distribuere innhold som når ut til ønsket målgruppe i Oslo og omegn. Fra ideplan til ferdig kampanjekonsept, skaper VårtOslo Brand Studio, i samråd med oppdragsgiveren, engasjerende innhold tilpasset kommunikasjonsbehovet.

VårtOslo Brand Studio tilbyr også klikk inn til innhold på oppdragsgiverens nettside, med VårtOslo.no som inngangsportal. Alle våre kampanjer publiseres i den redaksjonelle flyten på forsiden av VårtOslo.no gjennom egne artikkelbokser. I tillegg deles innholdet på Facebook og i nyhetsbrev.

Hvordan vi arbeider

Arbeidet med kampanjen starter med en workshop, hvor VårtOslo Brand Studio avklarer hva du som kunde ønsker å oppnå. Gjennom journalistisk innsikt og metode legger vi opp en detaljert ramme for å nå dette målet i et definert kampanjedokument, i samråd med oppdragsgiveren. VårtOslo Brand Studio bruker deretter sin ekspertise til å finne relevante caser, konkrete historier og nye perspektiver som leserne fatter interesse for.

Innholdet formes med grep fra journalistikken, som sikrer at vinklingen og utformingen er relevant og engasjerende.

Før publisering får oppdragsgiveren det bestilte innhold til godkjenning. Denne rutinen gjelder for hver enkelt produksjon under kampanjen. Når siste produksjon er gjennomført og distribuert, vil VårtOslo Brand Studio avlevere en trafikkrapport, som belyser trafikken under kampanjeperiode. Avslutningsvis vil VårtOslo Brand Studio gjennomføre en evaluering av kampanjen i samråd med oppdragsgiver og eventuelt sette nye målsettinger.

Arbeidsprosess

1. Workshop

a) VårtOslo Brand Studio arrangerer et redaksjonsmøte med oppdragsgiver for gjennomgang av kampanjen, hvor ideer, vinkling, og publiseringsplan drøftes.

b) VårtOslo Brand Studio utformer et kampanjedokument som definerer en detaljert ramme for kampanjen der hver enkelt innholdsproduksjon beskrives – samt publiseringsplan. Kampanjedokument sendes til oppdragsgiver for godkjenning før kampanjens oppstart.

2. Innholdsproduksjon

VOX igangsetter innholdsproduksjon.

3. Godkjenning av innhold fra oppdragsgiver

VårtOslo Brand Studio sender inn produsert innhold til oppdragsgiver for godkjenning samt tilbakemeldinger om eventuelle ønskede korrigeringer.

4. Publisering

a) Etter godkjenning publiseres innholdet på VårtOslo.no, Facebook og i nyhetsbrev etter en definert publiseringsplan.

b) Trafikkovervåking av publiserte innholdssaker igangsettes for videre trafikkrapportering ved endt kampanjeperiode.

5. Rapportering og evaluering

VårtOslo Brand Studio innsender rapport for den aktuelle kampanjen og avholder et evalueringsmøte med oppdragsgiveren om kampanjen og samarbeidet, og setter eventuelle nye målsettinger.

Priser og formater

Eksempler

Klikk her for å se et utvalg av våre kampanjer.

På skjermbildet nedenfor ser vi lenker til tre contentsaker slik de fremstår på forsiden av VårtOslo:

Slik ser en vanlig contentartikkel ut på VårtOslos nettside:

Powered by Labrador CMS