Annonsørinnhold
Hermine Sandberg
Hermine Sandberg fra Karlsrud skole på vei gjennom hinderløypa på Valle Hovin. Foto: Anna Carlsson

Her lærer Oslo-barn å sykle trygt

Forrige uke deltok spente femteklassinger fra ti Oslo-skoler på NAFs sykkelopplæring, Sikker på sykkel. Nå ønsker NAF å samarbeide med bymiljøetaten om å verve flere skoler.

— Jeg var veldig, eller litt nervøs, men det gikk OK, forteller Hermine Sandberg (11) fra Karlsrud barneskole etter overstått Sikker på sykkel på Valle Hovin.

Hvert år inviterer NAF skoler i Norge til å delta i Sikker på sykkel – et opplæringsprogram for elever i fjerde- til sjetteklasse (10-12 år). I Oslo er det kun femteklassene som deltar.

Barna får trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter, og lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner. Poenget er å gjøre barna rustet til å kunne sykle trygt i trafikken, og ikke minst å få mer glede ut av syklingen.

Hvert år stiller frivillige fra NAF opp for å hjelpe skolene til å gjennomføre opplegget, som blir stadig større. I år ble det satt ny rekord, med over 43 000 barn fra hele landet.

Sikker på sykkel på Valle Hovin
Deler av Sikker på sykkel-banen på Valle Hovin. Foto: Bjørnar Morønning

Fire Oslo-barn videre til landsfinale

I tillegg til å være et sikkerhetskurs, er Sikker på sykkel en konkurranse i sykkelferdigheter. Opplæringen består av lokale prøver på skolene, deretter distriktsfinaler og så landsfinale.

Forrige torsdag var det tid for distriktsfinale på Valle Hovin. Femteklassinger med kribling i magen fra ti Oslo-skoler måtte gjennom en teoriprøve, praktiske øvelser ute på banen og teknisk kontroll av sykkel. De praktiske øvelsene gikk ut på å holde balansen på vei over og mellom ulike hindringer og oppgaver. Lettere sagt enn gjort!

Til slutt ble det kåring og pokal til seks meget stolte og glisende syklister. Fire av disse (to jenter og to gutter) går videre til landsfinalen 1. juni, i Letohallen på Dal i Akershus.

De to beste jentene og de to beste guttene fra landsfinalen får i tillegg sykle europafinale for NAF og Norge i Geneve til høsten.

Distriktsvinnere, Sikker på sykkel Oslo
Seks særdeles fornøyde vinnerne av distriktsfinalen i Sikker på sykkel. Fra venstre: Willam Søberg (Karlsrud skole, 3. plass gutter), Lise Sofie Sivertsen-Oanæs (Vålerenga, 3. plass jenter), Viktor Von Wackenfeldt (Karlsrud, 2. plass gutter), Maja Tangen Risheim (Trasop, 2. plass jenter), Mia Strømstad Tidemann (Nordtvet, 1. plass jenter), og Nicolai Mosvoll (Trasop, 1. plass gutter). Foto: Anna Carlsson

— Tryna i grøften

Hermine er ivrig syklist til vanlig. Hun sykler til skolen hver ukedag, liker sykkelturer i skogen, og ikke minst flytstien med diverse hinder og hopp i nærheten av hytta i Trysil. Hun støtter helhjertet opp om Sikker på sykkel, og synes det er et viktig tiltak.

— Ja, veldig, fordi man kan kanskje tro man er trygg i trafikken, og så plutselig skade seg selv. Vennen min tryna i grøften for en måned siden, for eksempel, sier hun.

Lise Sofie Sivertsen-Oanæs
Lise Sofie Sivertsen Oanæs fra Vålerenga skole forsøker seg på en av de praktiske øvelsene. Foto: Anna Carlsson

Barnas trafikksikkerhet

— Sikker på sykkel gir oss en mulighet til å forsterke skolenes fokus på barnas trafikksikkerhet. Det er viktig og nødvendig med slike ferdigheter, kunnskaper og gode holdninger for å øke sikkerheten når barna ferdes i trafikken, sier Ole Blåsmo, daglig leder i NAF Oslo og Omegn.

I tillegg er opplæringen tilpasset kravene til trafikkopplæring i kompetansemålene i kroppsøving som er beskrevet i kunnskapsløftet (en skolereform som trådte i kraft i 2006).

Utover i landet står NAF for hele opplæringen også på skolene, men i Oslo har de samarbeidet med bymiljøetaten i 35 år. Bymiljøetaten har kontakt med skolene via skolepatruljene som retter seg mot femteklassinger, og der henger NAF seg på. Det er også derfor opplæringen kun retter seg mot femteklassinger i Oslo.

Ole Blåsmo i NAF Oslo og Omegn
Ole Blåsmo er daglig leder i NAF Oslo og Omegn. Foto: Bjørnar Morønning

— Veldig morsomt

Hermine var en av tre elever fra Karlsrud som møtte opp på Valle Hovin. I tillegg var det barn fra Vålerenga, Abildsø, Trasop, Nordstrand, Stenbråten, Marienlyst og Nordtvedt. Ni gutter og åtte jenter.

For eksempel Viktor von Wackenfeldt (11) og William Søberg (11) fra Karlsrud skole, som sykler mye sammen, inkludert til skolen. – Jeg hadde vondt i magen, men det var veldig morsomt og jeg synes det gikk bra, sier Viktor.

– Hvis du ikke har kontroll på sykkel kan det gå veldig galt. Plutselig kjører en bil over deg, poengterer Vithuran Vijayavarman (11) fra Stenbråten skole.

Barn på sykkel 1
Vithuran Vijayavarman (11) fra Stenbråten barneskole (midten, foran) og de andre femteklassingene fra ti skoler i Oslo hadde en spennende og lærerik dag på Valle Hovin, i regi av NAF. Foto: Bjørnar Morønning

Færre påmeldte i Oslo

Oslo-skoler er imidlertid dårligere til å delta enn skoler i andre deler av landet. Det er omtrent 110 barneskoler i Oslo, og av disse deltok altså kun 10. Det har vært en nedgang i skoler som deltar år for år.

Nå oppfordrer NAF Oslo og Omegn flere skoler til å melde seg på.

— Vi ser at en del av årsaken til at det går nedover, er hvor lite vekt de legger på trygg sykling på skolene, sier Blåsmo.

— Før hadde skolene for eksempel sykkelprøven, som femteklassinger måtte gjennomføre for å få sykle til skolen. Etter mange protester fra foreldregenerasjonen, som sier at de fikk lov til å sykle sammen med sine foreldre til barnehagen, har prøven falt bort på mange Oslo-skoler. Dermed blir det lite fokus på sykling på skolene og lite engasjement for å melde barna på Sikker på sykkel, sier han.

Teoritest på Sikker på sykkel
Guttene bryner seg på teoridelen av konkurransen. Foto: Anna Carlsson

Lærerne svikter

— Det ryktes at visse mener at Sikker på sykkel arrangeres for tidlig på året. Det er jeg uenig i, fordi snøen har smeltet for lenge siden, og det handler om sikkerhet, sier han.

NAF har ikke direkte kontakt med skolene selv i Oslo, slik som i resten av landet. Det er den frivillige delen av NAF Oslo og Omegn som står bak organiseringen, og det blir for mye arbeid å gjennomføre sykkelkonkurranse på 110 barneskoler. Derfor samarbeider NAF med kommunen.

— Vi har sett en stor nedgang i engasjement fra lærerne over flere år, uten at vi helt forstår hvorfor. Under tidligere distriktsfinaler i Oslo var vi minst rundt 30 skoler og 15-16 lærere. På Valle Hovin i forrige uke, var det 10 skoler og to lærere til stede, sier han.

Barn på sykkel 2
Av og til gikk det bokstavelig talt raskt i svingene på Valle Hovin. Foto: Bjørnar Morønning

Engasjert gymlærer fra Nordstrand

En av de to lærerne som har møtt opp er Harriet Brevig, gymlærer på Nordstrand skole. Og det er i hvert fall ingen tvil om Breviks engasjement for sykkelsaken. I fjor var hun en av to ledere som var ansvarlige for det norske laget i europafinalen i Sikker på sykkel, som ble avholdt i Budapest.

Også Brevig etterlyser større engasjement for Sikker på sykkel i Oslo. — Konkurransen ute i Norge er kjempestor, med lokal-TV og aviser som dekker arrangementene i hopetall. Den er mye større enn i Oslo, dessverre, sier hun.

— I Europa er det også kjempestort. Det russiske laget hardtrener de siste månedene før finalen, og barna blir håndplukket. I fjor havnet vi på 16. eller 17. plass, definitivt ikke i toppen, men det var fantastisk å være med. Elevene får oppleve noe stort. De gikk rundt med «Norge» på ryggen og skulle representere nasjonen, sier Brevig.

Harriet Brevig, Ole Blåsmo og barn
Gymlærer Harriet Brevig på Nordstrand skole og Ole Blåsmo, daglig leder i NAF Oslo og Omegn, svarer på spørsmålene til noen av gutteelevene før den praktiske delen. Foto: Bjørnar Morønning

— Veldig, veldig viktig

— Jeg synes det er leit at skolene i Oslo ikke har prioritert dette de siste årene. Trafikken er jo tøffere og tøffere, og barna trenger denne trafikkunnskapen. De skal begynne å kjøre moped fra de er 15, og når de er 16 skal de begynne å øvelseskjøre bil, så jeg mener dette er kunnskap for livet, sier Nordstrand-læreren.

Alle skolene får tilsendt en fantastisk bunke med trykte materialer fra NAF. Hun håper derfor skolene snur og innser at dette er svært viktig.

— Trafikkopplæring ligger i faget kroppslæring, så det burde ikke være noe problem å ha så mye sykkelopplæring man bare ønsker. Det har nok en del å gjøre med geografi. På Nordstrand er det masse plass, men jeg skjønner veldig godt at det er vanskeligere med den tunge trafikken i sentrum. Men at ti skoler i hele Oslo er de eneste som klarer å møte opp, det har jeg mindre forståelse for, poengterer Brevig.

Maja Tangen Risheim
Den følelsen… Det smakte godt med 2. plassen i distriktsfinalen i Sikker på sykkel for Maja Tangen Risheim fra Trasop skole. Foto: Anna Carlsson

Vil ha møte med bymiljøetaten

— Sykkelbyen Oslo satser utrolig mye på å bygge ut gang og sykkelveier. Da er det viktig å huske på de fremtidige generasjonene som skal bruke disse fasilitetene, sier Blåsmo.

Nå håper den daglige lederen i NAF Oslo og Omegn at de kan lage en fremdriftsplan sammen med bymiljøetaten for å øke deltagelsen i Sikker på sykkel.

— Vi vil gjerne invitere Bymiljøetaten til et møte, slik at vi kan sette oss sammen og finne ut hva vi gjør videre. Vi ser jo at 43.000 barn deltar på de lokale prøvene på skolene på landsbasis, så potensialet er stort i Oslo, sier Blåsmo.MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer