Oslo 20201113. Solvang helsehus er kommunal covid-19 behandlingsenhet for helsehuspasienter fra hele Oslo
Solvang helsehus er et av Oslo kommunes helsehus. I en rapport fra Kommunerevisjonen får alle fire helsehus i kommunen kritikk.

Bekymring over funn ved helsehusene. 1 sykepleier på 25 pasienter

En ny rapport slår fast at ufaglært arbeidskraft erstattet sykepleiere ved samtlige av Oslos fire helsehus, i strid med hva som var planlagt i sykehjemsetaten.

Publisert

Siden desember har Kommunerevisjonen undersøkt forholdene ved helsehusene på oppdrag fra Kontrollutvalget i kommunen, noe VårtOslo har omtalt tidligere.

I rapporten som nå foreligger, avdekkes det at alle de fire helsehusene – Ullern, Solvang, Ryen og Solfjellshøgda – har planlagt med langt færre sykepleiere på kveldsvakter og i helger enn på dagvakt.

Mange ufaglærte

Rapporten viser også at bruken av vikarer og ufaglærte er høy ved samtlige helsehus, men høyest ved mye omtalte Ullern helsehus, som i 2022 hadde en vikarbruk på 45 prosent. Ullern helsehus hadde også en langt lavere andel sykepleiere og større andel ufaglærte i bemanningen enn de andre helsehusene.

Og på Lilleborg helsehus hadde én sykepleier alene sykepleieransvar for opptil 25 pasienter i helgene, skriver avisen.

Bekymret Kommunerevisjon

Ved samtlige helsehus var det færre på jobb i helgene enn på ukedagene, og ingen av helsehusene oppfylte den såkalte pleiefaktoren, som beskriver bemanningsforholdet mellom antall sengeplasser og antall pleiere rundt sengeplassen og som sykehjemsetaten bruker for å budsjettere antall plasser.

De fleste avdelingene hadde lavere oppnådd pleiefaktor enn normen tilsa, skriver Aftenposten.

I et forslag til vedtak i Kontrollutvalget, avgitt av sekretariatsleder i kontrollutvalgets sekretariat, heter det blant annet at utvalget «ser med bekymring på funnene i Kommunerevisjonens kartleggende undersøkelse av bemanning og kompetanse ved helsehusene».

Powered by Labrador CMS