Sykehjemsetaten registrerte 109 koronarelaterte avvik i juni.
Sykehjemsetaten registrerte 109 koronarelaterte avvik i juni.

109 korona-avvik på sykehjem i Oslo i juni

Oslo kommune melder om 109 koronarelaterte avvik på sykehjemmene i juni, mot 150 i april og mai.

Publisert

– Avvikene er i hovedsak knyttet til områder som smitte, arbeidsmiljø og brudd på prosedyrer, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

– Derfor har vi blant annet drillet medarbeidere i bruk av smittevernutstyr, utviklet nye prosedyrer og startet et prosjekt for å etablere bedre psykologisk trygghet for dem som arbeider i frontlinjen, legger han til.

Til sammen har 26 av 42 institusjoner meldt om totalt 96 koronaavvik. I tillegg kommer Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB), som er lokalisert på Solvang helsehus, som har meldt inn 13 avvik.

I april og mai meldte Oslo kommune om til sammen 150 koronaavvik, 94 i april og 56 i mai.