Mengden kokain som ble beslaglagt i 2021 er større enn i 2020. Antall beslag har gått ned. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Mengden kokain som ble beslaglagt i 2021 er større enn i 2020. Antall beslag har gått ned. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nedgangen i narkotikabeslag i Oslo fortsetter, men kokain er lettere tilgjengelig enn før

I 2021 var det en nedgang på over 25,6 prosent i antall narkotikabeslag i Oslo, sammenlignet med tallene fra 2020. Beslagene er imidlertid større i antall kilo, særlig for tyngre stoffer.

Publisert

Totalt ble det registrert 3.544 saker i hovedstaden mot 4.766 saker i 2020. Men samtidig som antall beslag av kokain gikk ned med 15 prosent, mer enn firedoblet mengden beslaglagt kokain seg. De samme tallene for heroin er 28 prosent nedgang i antall beslag, og nesten en dobling i antall kilo.

For mengde beslagslagt hasj viser tallene en nedgang fra 2020 til 2021 på 19 prosent. Tilsvarende nedgang for Benzo-diazepiner (tabletter) er på 62 prosent.

Mengden beslaglagt amfetamin og metamfetamin går opp fra 2020 til 2021, med 25 prosent.

Det viser Kripos´ narkotikastatistikk som kommer to ganger i året. De nasjonale tallene viser også en markant nedgang.

— Antall narkotikasaker som sendes inn til oss er det laveste siden årtusenskiftet, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik i en pressemelding fra Kripos.

Tall for beslag av kokain og heroin

2020:

 • Antall kokainbeslag: 470
 • Mengde kokain beslagslagt: 13,3 kilo
 • Antall heroinbeslag: 444
 • Mengde heroin beslagslagt: 7,8 kilo

2021:

 • Antall kokainbeslag: 395
 • Mengde kokain beslagslagt: 74,9 kilo
 • Antall heroinbeslag: 281
 • Mengde heroin beslagslagt: 11,6 kilo

Kilde: Politiets «Narkotika- og dopingstatistikk» fra 2020 og 2021

Store kokainbeslag

Nasjonale tall viser at det i 2021 ble gjort en rekke store kokainbeslag. Så til tross for nedgangen i antall beslag på elleve prosent, er de totale mengdene kokain beslaglagt i 2021 blant de største noen gang, opplyser Solvik.

Kokain utgjør også en stadig større andel av narkotikasakene. Kokain er det nest vanligst brukte narkotiske stoffet i Europa. Både det globale og det europeiske markedet for kokain er økende.

Helene Forsland Widerberg, som leder avsnitt for strategisk etterretning i Kripos, understøtter dette:

— Vi får rapporteringer om at kokain er lett tilgjengelig. Dette ser vi både i sammenheng med økt beslaglagt mengde og økende omsetning i sosiale medier. Samtidig har kokain høy status blant rusmidlene. Samlet sett er det sannsynlig at dette fører til økende bruk, også blant mindreårige, sier hun i pressemeldingen.

Færre beslag av amfetamin og MDMA

Alle tallene for Oslo

2020

Antall beslag (mengde i parentes) i Oslo:

 • Hasj 1 393 (382,5 kilo)
 • Marihjuana 1 126 (212,3 kilo)
 • Amfetamin 888 (90,8 kilo)
 • Kokain 470 (13,3 kilo)
 • Heroin 444 (7,8 kilo)
 • MDNA 216 (9844 tabletter)
 • Benzodiasepiner 767 (326 727)
 • GHB/GBL 132 (70 liter)
 • Anabole steroider 112

Totalt 4 766

2021

 • Hasj 1261 (306,8 kilo)
 • Marihjuana 776 (166 kilo)
 • Amfetamin 540 (113 kilo)
 • Kokain 395 (74,9 kilo)
 • Heroin 281 (11,6 kilo)
 • MDNA 96 (2449 tabletter)
 • Benzodiasepiner 368 (124 262 tabletter)
 • GHB/GBL 86 (37,2 liter)
 • Anabole steroider 124

Totalt 3 544

De samlete tallene for Norge, viser at antall amfetaminbeslag er kraftig redusert i 2021. Reduksjonen er på hele 38 prosent sammenlignet med året før.

Samtidig er mengden den største noen gang, opplyser Kripos.

— Det er til sammen beslaglagt 576 kilo amfetamin og metamfetamin, sier Solvik.

For MDMA-beslag er historien en helt annen. Både antall beslag og beslaglagte mengder er de laveste siden 2013-2014.

— Det europeiske overvåkingssenteret for narkotika og narkotikamisbruk melder at pandemien ser ut til å ha påvirket bruksmønsteret av narkotika. Blant annet er det lavere interesse for rusmidler forbundet med fester og andre sosiale sammenkomster. MDMA ser ut til å være mest påvirket, sier Solvik.

Powered by Labrador CMS