Oslo kommune setter av 49 millioner til sommerjobber og andre tiltak som skal hjelpe utsatte ungdommer. Foto: Pxhere
Oslo kommune setter av 49 millioner til sommerjobber og andre tiltak som skal hjelpe utsatte ungdommer. Foto: Pxhere

Oslo kommune setter av 49 millioner til strakstiltak for utsatte ungdommer

– Vi skal gi flere unge sommerjobb, følge opp gjengangere tettere, etablere et prosjekt for bedre skolemiljø på utsatte ungdomsskoler og ruste opp fritidsklubber, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Publisert

I revidert budsjett settes det av 49 millioner kroner for å styrke det forebyggende arbeidet blant unge i Oslo. I det siste har ungdomskriminaliteten økt, og tallene viser at antallet unge gjengangere stiger.

15 millioner til unge gjengangere

I aldersgruppen mellom 10 og 17 år er det 50.000 gutter og jenter i Oslo. Salto-rapporten viser at 151 av disse, altså 3 promille, er registrert som gjengangere i 2017. Disse sto for 37 prosent av den registrerte kriminaliteten for aldersgruppa. Nå styrker byrådet forebyggingsarbeidet med oppfølging av unge gjengangere med 15 millioner kroner.

– Kriminalitetsbekjempelse er en politioppgave, men disse ungdommene er i kontakt med kommunen på flere nivå. Den viktigste forebyggingsjobben skjer i bydelene, på skoler, i oppfølgingstjenester og i samarbeid med politiet, kriminalomsorgen og foreldre, sier Raymond Johansen.

16 millioner til strakstiltak i sommer

Kommunen setter også at 16 millioner ekstra til sommerjobber. Sommerferien er en periode da mange unge verken har skole, jobb eller et fritidstilbud. Det fører til at de ikke har noe å ta seg til i sommermånedene.

Ekstrapengene betyr at fritidstilbud vil ha lenger åpent og at utekontakter i bydelene er ute. Bibliotekene vil ha flere aktiviteter enn tidligere somre, og Oslo Idrettskrets stiller opp med ekstra tilbud.

– På lange, lyse kvelder må vi sørge for at ungene har et alternativ til å reke gatelangs, sier Johansen, i en pressemelding.

10 millioner til opprusting av fritidsklubber

Fritidsklubber er et sted ungdom kan treffe venner og ha kontakt med trygge voksne rollemodeller. Det er Oslos 15 bydeler som har ansvaret for drift av fritidsklubber, men byrådet legger nå 10 millioner kroner på bordet til fysisk opprustning og nytt utstyr.

Byrådet setter også av åtte millioner til et prosjekt rettet mot ungdomsskoler med særskilte utfordringer. Prosjektet skal bidra til at ungdomsskolene får bedre skolemiljø, bedre resultater og økte sjanser for elevene til å fullføre videregående opplæring.

Powered by Labrador CMS