Vårrengjøringen av riksveiene starter. Ta hensyn til ryddepersonalet. Illustrasjonsfoto: Elverum kommune
Vårrengjøringen av riksveiene starter. Ta hensyn til ryddepersonalet. Illustrasjonsfoto: Elverum kommune

I morgen starter Statens vegvesen vårrengjøringen av riksvegene i Oslo

Alt skal rengjøres: Vegbane, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg. Søppel skal plukkes opp og kjøres bort.

Publisert Sist oppdatert

Mannskapene vil også utføre en del mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder og skilt. Riks- og europaveiene skal rengjøres, likeså gang- og sykkelveiene som tilhører riksvegnettet.

Det er en omfattende jobb som skal gjøres og den begrenser seg ikke bare til å kjøre feiebiler på veiene. Sperringer må settes opp og tas ned, busser må slippes gjennom og berørte beboere må kunne komme seg hjem midt på natten.Vårrengjøringen

Vårrengjøringen. Oversikt fra Statens Vegvesen
Vårrengjøringen. Oversikt fra Statens Vegvesen

– Vis hensyn til mannskapene

Vegvesenet har mannskaper som står vakt i vegkryss, og ved behov åpner de sperringen og slipper trafikken inn. Politiet assisterer entreprenørene ved utsetting og fjerning av sperringer på de mest trafikkerte vegene, ifølge en pressemelding fra Vegvesenet.

Vegvesenet oppfordrer alle trafikantene til å ta hensyn til de som er ute og jobber på vegene, at de kjører forsiktig, respekterer sperringene og følger skiltingen. Arbeidene vil pågå i en måneds tid.