Valpene i Østmarka ble funnet etter tips fra publikum. Foto: Statens naturoppsyn
Valpene i Østmarka ble funnet etter tips fra publikum. Foto: Statens naturoppsyn

Et nytt ulvekull er født i Østmarka

Feltundersøkelser viser at det er født fem ulvevalper i Østmarka. Men valpene er født etter en mor-sønn paring, og innavlsnivået i reviret er ekstremt høyt.

Publisert

Statens naturoppsyn bekrefter at det er født et ulvekull i Østmarka i år. Valpene ble funnet etter tips fra publikum og påfølgende undersøkelser av Naturoppsynet, som samlet inn hår for DNA-analyser.

– Feltundersøkelser har dokumentert at det er født fem ulvevalper i Østmarka-reviret i år, og DNA-analysene viser at det høyst sannsynlig er en hannulv som ble født i reviret i fjor, som er faren til kullet, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Høy grad av innavl

Tispa i Østmarka ble ikke observert med partner før, under og etter parringstiden, så man trodde at det kanskje ikke ville bli født valper i dette reviret i år, men så er altså sønnen blitt far.

– Når vi fra før vet at tispa er et resultat av far og datter-parring, så kan vi fastslå at det er et ekstremt høyt innavlsnivå i dette reviret, sier Flagstad.

Tre norske ulvekull

Statens naturoppsyn har fra før påvist at det er født fire valper i Mangenreviret (Akershus og Hedmark) og sju valper i Letjennareviret (Hedmark). Det er dermed påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år, og det ei god stund før registreringssesongen starter til vinteren.

Registreringssesongen på ulv starter offisielt 1. oktober i Norge og Sverige, og det er foreløpig usikkert hvor mange ulvekull som er født i Skandinavia i 2018. De aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

Stortingets bestandsmål

I fjor ble det født åtte ulvekull i helnorske revir og fem i grenserevir. Når et kull i grenserevir ifølge reglene skal telles likt som 0,5 kull i hvert av landene, gir dette totalt 10,5 ulvekull i Norge i 2017 og det nasjonale bestandsmålet var nådd. I etterkant er to av disse familiegruppene tatt ut på lisensjakt.

Stortingets bestandsmål for ulv er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes.