Vinneren av arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet, Adapt. Illustrasjon: Team Urbis
Vinneren av arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet, Adapt. Illustrasjon: Team Urbis

Statsbygg renvasker seg selv i striden rundt regjeringskvartalet. Nå går det trolig mot rettssak

Publisert Sist oppdatert

Statsbygg har behandlet klagen fra Team G8+ i konkurransen om utforming av nytt regjeringskvartale. Konklusjonen er at Statsbygg ikke gjorde noen feil.

En grundig gjennomgang av klagepunktene viser at det ikke foreligger noe grunnlag for å avvise vinneralternativet Team Urbis fra konkurransen. Tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket, sier Statsbygg på nettsiden sin.

Hele 59 selskaper, fordelt på 7 team, deltok i konkurransen. De to finalistene var Team Urbis og Team G8+.

Statsbygg avviser alle anklager

Statsbygg er uenig i at:

* Vinneren fikk særskilte fordeler. Relevant informasjon for plan- og designkonkurransen, ble gjort tilgjengelig for samtlige konkurransedeltakere.

* To av jurymedlemmene var inhabile. Forutgående profesjonelt kjennskap til konkurransedeltakerne førte ikke til inhabilitet. Bare hvis samarbeidet er særlig nært og omfattende, kan det bli spørsmål om inhabilitet av den grunn alene. I praksis er det bare nært vennskap som i seg selv kan føre til inhabilitet.

* Vesentlige forutsetninger for konkurransen ble fastlagt under to workshoper tilbake i 2015.

* Forslaget til Team Urbis hadde kjennetegn som gjorde at juryen måtte gjenkjenne hvem som sto bak forslaget.

Forslaget til ny arkitektur i regjeringskvartalet fra Team G8+, Lysning. Illustrasjon: Team G8+
Forslaget til ny arkitektur i regjeringskvartalet fra Team G8+, Lysning. Illustrasjon: Team G8+

– Statsbygg hadde ingen favoritt

– Klagen ser ut til å bygge på et premiss om at Statsbygg på forhånd har hatt en bestemt interesse av utfallet av konkurransen, at ett bestemt konsept skulle vinne. Det stemmer ikke. Statsbygg har ikke hatt noen bestemt interesse av hvilket utfall konkurransen skulle ha, sier statsforetaket.

– Vi var nødt til å klage

Taperen Team G8+ er svært misfornøyde med resultatet. – Nå kan saken havne i retten, sier de i en pressemelding.

– Vi hadde ikke noe valg. Det var helt nødvendig å klage på denne tildelingen. Verken samfunnet, bransjen eller vi som seriøse næringsaktører kan leve med mistanker om inhabilitet, manglende informasjon og gråsoner. Det blir selvsagt ekstra alvorlig når vi snakker om Norges største byggeprosjekt, med selveste Statsbygg som byggherre, sier Lars Haukeland, partner i LPO og talsperson for Team G8+.

– Målet helliger feilbedømmingen

Flere selskaper som var med i plan- og designkonkurransen har stilt seg bak klagen til Team G8+. Haukeland uttaler at han ikke er overrasket over at Statsbygg avviser klagen. Han mener tidligere uttalelser tyder på at de enten ikke har forstått eller ikke vil forstå alvoret i saken.

– Jeg frykter at Statsbygg nå vurderer at målet om nytt regjeringskvartal helliger de fleste midler. Møtereferater vi fikk tilgang til etter konkurransen viste etter vår vurdering at skissen til vinnerutkastet ble tegnet i samarbeid mellom Team URBIS og enkelte av jurymedlemmene allerede i 2015. Dette har gjort at selv om forslagene ble levert inn anonymt, må flere av jurymedlemmene ha kjent igjen vinnerforslaget, rett og slett fordi de har vært med på å lage skissen til det, sier Haukeland.

Går mot rettssak

Team G8+ består av selskapene A-Lab, LPO Arkitekter, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS. Det er advokatfirmaet Schjødt og advokat Inger Roll-Matthiesen som bistår G8+.

Basert på beslutningen om ikke å ta klagen til følge, vil Statsbygg nå forberede kontraktsignering med Team Urbis etter 7. november. Talspersonen for G8+ sier de vurderer rettslige skritt mot Statsbygg.