Ved Lilleborg skole skal de to eldste brødrene ha voldtatt en jente, i oktober 2017. Den eldste broren skal ha gjennomført voldtekten, mens den yngste broren truet jenta og et vitne med kniv, ifølge tiltalen. Foto: Anne-Sophie Ofrim / Wikimedia Commons
Ved Lilleborg skole skal de to eldste brødrene ha voldtatt en jente, i oktober 2017. Den eldste broren skal ha gjennomført voldtekten, mens den yngste broren truet jenta og et vitne med kniv, ifølge tiltalen. Foto: Anne-Sophie Ofrim / Wikimedia Commons

Statsadvokat ber om fengselsstraff mot mindreårige brødre etter voldtekter og knivran

Påtalemyndigheten ber om fengsel for tre tenåringsbrødre tiltalt for 30 straffbare forhold, deriblant grove knivran av jevnaldrende og grove voldtekter på Lilleborg skole og en Oslo-barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for deres unge alder ber påtalemyndigheten om fengselsstraff for tre tenåringsbrødre. Grunnen er forbrytelsenes alvorlighetsgrad.

Totalt er de tre brødrene på henholdsvis 19, 17 og 16 år tiltalt for nærmere 30 straffbare forhold begått i Oslo høsten og vinteren 2017, skriver NRK. Det dreier seg blant annet om flere voldtekter, grove knivran av jevnaldrende og trusler mot politimenn.

Uvanlig straffereaksjon

Fengselsstraff mot mindreårige er uvanlig i Norge. I straffelovens paragraf 33 skal det kunne benyttes når det er «særlig påkrevd». Ungdomsstraff, som ble innført i 2014, er den vanlige reaksjonen overfor unge lovbrytere.

Statsadvokat Reidar Bruusgaard fører saken mot 19-åringen og 17-åringen. Fredag ba han i sin prosedyre i Oslo tingrett om at 19-åringen straffes med sju års ubetinget fengsel, samt fire års fengsel for 17-åringen – der tre år gjøres betinget. Tiltalen mot guttene favner til sammen 19 forhold og innebærer blant annet ran og voldtekt.

Krever fengsel også for 16-åringen

Bruusgaard forteller til NRK at alternative straffereaksjoner, som ungdomsstraff og samfunnsstraff har blitt grundig vurdert mot de to brødrene.

– Vi har en grunnleggende positiv tro på ungdomsstraff, men likevel er det slik at det ikke er realistisk i enkelte tilfeller, sier han til kanalen.

Yngstebroren på 16 år er tiltalt for åtte forhold, deriblant grov voldtekt. Også i denne saken mener aktor, statsadvokat Torunn Gran, at ungdomsstraff ikke er tilstrekkelig. Hun mener at 16-åringen bør dømmes på lik linje som sin 17-år gamle bror – til fire års fengsel, hvorav tre gjøres betinget.