90 prosent av gjerningspersonene og fornærmede første halvår 2018 var europeiske statsborgere, ifølge rapporten fra politiet. Foto: Kristoffer Hagen / NTB scanpix
90 prosent av gjerningspersonene og fornærmede første halvår 2018 var europeiske statsborgere, ifølge rapporten fra politiet. Foto: Kristoffer Hagen / NTB scanpix

Oslo-politiet: 28 prosent økning i anmeldte voldstilfeller siste ti år

Anmeldelser for alle typer vold i Oslo har økt med 28 prosent siden 2009 og ti prosent siden 2013, viser nye tall fra Oslo-politiet.

Publisert

I siste periode gjaldt økningen særlig for trusler og tvang, samt de minst alvorlige formene for fysisk vold og de mest alvorlige tilfellene av familievold Det går frem av rapporten "Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold. Rapportering fra første halvår 2018".

Politiet mener økningen kan ha flere forklaringer, men at det kan indikere et mer aggressivt kommunikasjonsklima hvor trusler er mer vanlig. En annen årsak kan være at folk bruker rettssystemet mer aktivt for å løse konflikter.

Totalt ble 7.310 voldshendelser anmeldt i 2018, mens 5.730 hendelser ble anmeldt i 2009.

Barn oftere ofre

Politiet har gått i dybden på halvparten av anmeldelsene første halvår 2018. De har funnet at nær halvparten handler om fysisk vold utenfor nær familie. De resterende anmeldelsene er delt mellom 27 prosent trusler og tvang utenfor og 24 prosent innenfor nær familie.

– Økningen som gjelder mishandling i nære relasjoner kan være forbundet med at barn i familiene oftere behandles som ofre for volden, heter det i rapporten.

Voldspersonen er europeer

90 prosent av gjerningspersonene og fornærmede første halvår 2018 var europeiske statsborgere, og to tredjedeler av voldsepisodene skjedde i områder som tilhører Grønland og Sentrum politistasjon.

Ifølge politiet har den tradisjonelle konsentrasjonen av gjerningstidspunkt på nattetid i helgene, avtatt noe.

– Dette kan tyde på forandret bruk av bysentrum og atferd knyttet til fest og underholdning, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS