Steen og Strøm og Storebrand tilbyr NRK tomt på Økern. Illustrasjon: Økern Sentrum ANS
Steen og Strøm og Storebrand tilbyr NRK tomt på Økern. Illustrasjon: Økern Sentrum ANS

Steen og Strøm og Storebrand ivrer for at NRK flytter til Økern

Steen og Strøm og Storebrand melder seg på i kampen om hvor NRK skal flytte. De foreslår, i likhet med Oslo kommune, at NRK lokaliseres der det gamle Økernsenteret lå.

Publisert

Den store tomten på Økern innfrir svært godt på mange av kriteriene NRK har satt for ny plassering. Økern har førsteklasses kollektivtilbud og meget god tilgang til vegsystemet i Oslo. Tomten har samlet 140 000 kvadratmeter som potensielt kan huse NRK, og NRK har stor fleksibilitet til å velge en ren tomt eller gjenbruk av eksisterende bygg der.

– Vurdert opp mot kriteriene NRK selv har fastsatt vil Økern sentrum være et godt alternativ, som kan gi NRK en ny dynamikk og svært gode forutsetninger for å løse sitt samfunnsoppdrag, sier Thomas Holth, prosjektdirektør i Steen og Strøm.

Rivende utvikling

Han mener at NRK ved valg av Økern sentrum som lokalitet vil være med på den rivende utviklingen som foregår i den nord-østlige delen av Oslo. Mulighetene for andre virksomheter til å etablere seg i nærheten er nærmeste ubegrenset.

– NRK er en kunnskapsintensiv virksomhet og vil kunne være med på å prege utviklingen av et helt nytt byområde som Oslo kommune allerede har pekt ut for lokalisering av kunnskapsintensive virksomheter, sier leder i Storebrand Eiendom,Truls Nergaard.

Riving av høybygget må utredes

Steen og Strøm og Storebrand Eiendom pleier sine interesser på Økern gjennom selskapet Økern Sentrum ANS. Det eksisterer ingen kjente eller mulige konflikter med andre formål eller tiltak som legger begrensninger på utviklingen av tomten, ifølge selskapets nettside.

Fra før er det bestemt at høybygget på Økern, i Økernveien 145 skal rives. Men nylig krevde plan- og bygningsetaten at tomteeierne gjør en ny vurdering av byggene i Økernveien 145 og 147 (Bertel O. Steen-bygget), med tanke på freding.

– Vi har akkurat begynt utredningen og har ikke konkludert her ennå, sier Holth.

Powered by Labrador CMS