Aldri før har flere elever kommet seg gjennom skoleåret i videregående skole i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Aldri før har flere elever kommet seg gjennom skoleåret i videregående skole i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Aldri har flere kommet gjennom videregående skole i Oslo. Se oversikten over hvordan de enkelte skolene gjør det

Skolen som gjorde det aller best var Lambertseter videregående. Se hvor mange elever som fullførte og besto de ulike videregående skolene i Oslo.

Publisert

Osloskolen måler hvert år hvor stor andel av elevene som fullfører og består skoleåret på videregående for Vg1, Vg2 og Vg3.

Nå er tallene fra forrige skoleår klare, og det har aldri vært flere som har fullført og bestått skoleåret de begynte på. 81,2 prosent av de som startet på Vg1, Vg2 eller Vg3 fullførte og besto skoleåret 2018/2019.

Fakta om målingen

  • Den politiske målsetningen i Oslo er at 85 prosent fullfører og består skoleåret i 2023.
  • Antallet elever som fullfører og består har økt hvert år, unntatt året fraværsgrensen ble innført i videregående.
  • 81,2 prosent av de som startet på Vg1, Vg2 eller Vg3 fullførte og besto skoleåret 2018/2019.
  • Indikatoren inkluderer alle elever på alle trinn.

Har ikke nådd målet

Det politiske målet er at 85 prosent skal fullføre i 2023. – Som skoleeier har vi har høye forventninger til at alle elever kan lære, fullføre og bestå, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i utdanningsetaten.

Oversikten over hvor mange elever som fullførte og besto de ulike videregående skolene i Oslo.
Oversikten over hvor mange elever som fullførte og besto de ulike videregående skolene i Oslo.

– Dagens resultat skyldes først og fremst alle de dyktige lærerne og rektorene vi har, både i grunnskolen og i videregående. De har høye forventninger til alle elever og setter inn tiltak der det trengs, sier Marte Gerhardsen.

Store forskjeller

Hun mener det er avgjørende å sette inn tiltak tidlig i grunnskolen. Det gjør at flere elever får høyere score i grunnskolen og blir faglig kvalifiserte til videregående skole. Men hun peker også på et trygt og godt læringsmiljø som sentralt for å få til læring.

– Selv om tallene aldri har vært bedre, er det forskjeller mellom skolene. Det betyr at vi må fortsette å jobbe, blant annet med å støtte elever som trenger mer tid eller annen tilrettelegging gjennom skoleåret. I tillegg er det nødvendig med god veiledning tidlig, slik at elevene velger riktig retning, mener Gerhardsen.

Skoleår og andelen som fullførte

13/14    77,2 prosent

14/15    78,9 prosent

15/16    80,2 prosent

16/17    79,9 prosent

17/18    80,4 prosent

18/19    81,2 prosent

NB: I tillegg til de nevnte skolene over, er det en rekke privatskoler i byen som ikke ligger under utdanningsetaten og ikke er med i statistikken.

Powered by Labrador CMS