Sannsynligvis er den siste alfahannen i Østmarka drept. Den forrige ble forgiftet av rottegift. Illustrasjonsfoto: Lene Haug, Aktiv i Oslo.no
Sannsynligvis er den siste alfahannen i Østmarka drept. Den forrige ble forgiftet av rottegift. Illustrasjonsfoto: Lene Haug, Aktiv i Oslo.no

Byrådet i Oslo sier nei til regjeringens forslag om å utvide fellingsperioden på ulv

– Ulven er en fredet og sterkt truet art, og det gjør meg opprørt å se at regjeringen fører en politikk som styrer mot å utrydde ulven fra norsk natur, sier Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Publisert Sist oppdatert

I et forslag som nå er ute på høring, foreslår Klima- og miljødepartementet å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. I dag starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen 1. oktober, og varer ut mars måned. Det nye forslaget betyr at jakta kan starte 25. september og vare ut april måned. Oslo kommunes høringssvar sier nei til dette forslaget.

Departementet har lagt opp løpet slik at den ekstra vårmåneden kan gjøres gjeldende allerede i 2018. Departementet sier det er samfunnsinteresser som gjør at departementet velger å foreslår lengre fellingsperiode. De sier de har gjort en avveining mellom naturmangfoldshensyn og øvrige viktige samfunnsinteresser og samiske interesser.

Valpene kan dø

Byråd Lan Marie Nguyen Berg mener at av hensyn til yngletidsfredning, bør ikke fellingsperioden utvides utover hva den er i dag. Hvis en hunn mister maken etter parring, blir mulighetene hennes for å forsørge seg selv og valpene etter fødsel betydelig mindre.

Ulvetispa kan ikke forlate valpene over lenger tid. Det reduserer muligheten for å skaffe mat til seg selv og mat som grunnlag for melkeproduksjon til valpene.

Miljøbyråden i Oslo sier nei til regjeringens ønske om utvidet fellingstillatelse på ulven. Foto: Thomas Ekström / Wikimedia Commons
Miljøbyråden i Oslo sier nei til regjeringens ønske om utvidet fellingstillatelse på ulven. Foto: Thomas Ekström / Wikimedia Commons

– Regjeringen har allerede gitt grønt lys til å skyte 42 ulv i vinter, som er nesten halvparten av bestanden av en sterkt truet art. Nå foreslår de å utvide lisensfellingsperioden, noe våre fagfolk sterkt fraråder. Utvidelse av jakttiden på våren er spesielt kritisk, siden det øker sannsynligheten for at maken til en tispe som bærer valper blir skutt. For å fortsatt ha ulv i Norge, må vi unngå at valper, som er avhengig av begge foreldre, blir alene og dør, mener byråden.

— Skuffende fra regjeringen

Gjennomsnittlig fødetidspunkt for ulvevalper er i begynnelsen av mai, og valpene er avhengig av begge foreldrene for å overleve. Familiegrupper og ulvepar beveger seg over store områder som går både i og utenfor ulvesonen.

- Ulven hører naturlig hjemme i norsk natur. Mange tenker på ulv som et distriktsfenomen, men også i Oslo har vi ulv tett på bebyggelsen i Østmarka. Det er noe mange av innbyggerne våre er stolte av. Ulv som gjør skade skal selvsagt kunne tas ut gjennom skadefellingstillatelse, men jeg synes det er skuffende at regjeringen legger frem nok et forslag som utfordrer ulvens eksistensgrunnlag, sier byråd Lan Marie Berg.