Voldtektsmann på frifot. Foto: Ka Man Mak
Voldtektsmann på frifot. Foto: Ka Man Mak

Kvinnefronten ber Riksadvokaten anke voldtektsdom der tre menn ble frikjent

Publisert Sist oppdatert

Kvinnefronten har sendt brev til riksadvokat Tor Aksel Busch, der de ber om anke av saken der tre menn ble frifunnet for å ha voldtatt en kvinne.

Nylig ble det klart at tingretten frikjente tre menn som var anklaget for å voldta en kvinne som hadde drukket alkohol. Mennene ble likevel dømt til å betale en erstatning på 672.000 kroner. Kvinnefronten reagerer sterkt på tingrettens bruk av en høyesterettsavgjørelse fra 2003.

– Vi er forferdet over høyesterettsavgjørelsen av 2003, som var ukjent for oss fram til nå. Høyesterettsavgjørelsen åpner for seksuell bruk av bevisstløse og sovende og strider mot alminnelig rettsfølelse, sier Jorunn Friis Reset, organisasjonssekretær i Kvinnefronten.

Åpner for voldtekt av sovende

Kvinnefronten mener høyesterettsdommen åpner for voldtekt dersom den seksuelle aktiviteten fortsetter etter innsovning eller bevisstløshet. Kvinnebevegelsen ønsker derfor en ny lov som gjør seksuell aktivitet avhenger av gjensidighet og aktivt samtykke.

– Vi i kvinnebevegelsen ser på seksuell aktivitet mot en som sover eller er bevisstløs som klart mer inngripende enn samme aktivitet når vedkommende er våken eller ved bevissthet og kan avslutte den når personen måtte ønske det, sier Reset.

Bevisene er gode nok

Kvinnefronten ønsker både skyldspørsmålet og lovanvendelsen vurdert på nytt.

Jorunn Friis Reset. Foto: Privat
Jorunn Friis Reset. Foto: Privat

– Bevisene er etter vårt syn så klare at de bør bedømmes i en høyere rettsinstans, sier Reset.

Kvinnefronten er også kritisk til at tingretten mener kjennelsen i Høyesterett åpner for avfotografering av en person som var bevisstløs eller sovende. Kvinnegruppa mener dette ikke kan leses ut av høyesterettsavgjørelsen.

Rettsfølelsen har utviklet seg

– Rettsfølelsen når det gjelder voldtekt har utviklet seg siden 2003. Vi vil nevne kampanjen «Ja betyr ja», debatten etter Hemsedalsaken og debatten om russevoldtekter. Generelt er det i samfunnet mer vekt på samtykke og samtykkekompetanse, noe som etter vår oppfatning også bør få konsekvenser her, understreker Reset.

Lørdag 20.mai ble det holdt demonstrasjon mot frikjennelsen. Kvinnegruppa Ottar var arrangør og hadde tilslutning fra Krisesentersekretariatet, Vi Tror Deg-stiftelsen, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og Kvinnefronten og flere partier.

Nå lanserer Kvinnefronten kampanjen Mørketall, hvor organisasjonen vil sette fokus på de store mørketallene – alle historiene om overgrep som kvinner sitter med alene.