jussbuss. Foto: Advokatbladet
jussbuss. Foto: Advokatbladet

Kroken på døra for gratis rettshjelp i Oslo?

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til statsbudsjett kuttes støtten til frivillig rettshjelp med 15 millioner.Jussbuss og Juridisk rådgivning for kvinner kan stå foran drastiske kutt.

De studentdrevne rettshjelpstiltakene gir gratis rettshjelp til folk som ikke kan benytte seg av det ordinære rettshjelpstilbudet. De som får hjelp er personer som ikke har råd til å betale for advokat eller som ikke faller innenfor den offentlige rettshjelpsordningen.

Underkjennelse av stor innsats

– Tiltakene består i stor grad av studenter som jobber frivillig for å gi gratis rettshjelp, og tiltakene gir derfor svært mye rettshjelp per krone. Vi jobber målrettet, både oppsøkende og politisk, for å bedre klientenes situasjon og ønsker å senke terskelen for å oppsøke hjelp. Vi opplever derfor kuttet i støtten som en enorm underkjennelse av innsatsen som legges ned, sier Tonje Lilaas Larsen, daglig leder i Jussbuss.

Tonje Lilaas Larsen leder Jussbuss og er bekymret for kuttene i den frivillige rettshjelpen i statsbudsjettet. Foto: Privat
Tonje Lilaas Larsen leder Jussbuss og er bekymret for kuttene i den frivillige rettshjelpen i statsbudsjettet. Foto: Privat

Går forslaget i statsbudsjettet gjennom, må tiltakene nedbemanne og kutte drastisk i driften, varsler rettshjelpstiltakene. – Nedskjæringene vil gå ut over antallet saker tiltakene kan ta inn, noe som til syvende og sist går utover samfunnets svakeste, sier Larsen.

Hjelper klienter i tunge tider

De fem hjelpetiltakene som rammes er Jussbus, Juridisk rådgivning for kvinner, Jusshjelpa i Midt-Norge, Jusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen i Bergen. I 2016 behandlet de til sammen over 19.200 saker. Rettsområdene tiltakene jobber med er typisk saker av betydelig velferdsmessig betydning for klientene.

Har du fått bistand fra rettshjelpen? Hva tenker du om kuttet? Si fra i debattfeltet under.