Muslimer slår ring rundt synagogen til Det Mosaiske Trossamfund i Bergstien i 2015, i en markering som kalles Fredens ring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Muslimer slår ring rundt synagogen til Det Mosaiske Trossamfund i Bergstien i 2015, i en markering som kalles Fredens ring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Muslimske menigheter har mer kontakt med andre trossamfunn i Oslo enn kristne

Muslimske og ikke-kristne menigheter i Oslo har betydelig flere kontaktpunkter enn de kristne når det gjelder møter med folk fra andre trossamfunn.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en undersøkelse fra Institutt for kirke- religions- og livssynsforskning og Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn, ifølge Vårt Land.

Mens 28,6 prosent av de muslimske menighetene oppgir å ha kontakt med to eller flere andre livssynssamfunn, har 16,5 prosent av Oslos kristne menigheter det samme.

– Ikke-kristne trossamfunn, særlig muslimske, opplever seg som stigmatisert. De kan derfor ha et behov for å vise en annen side av seg selv enn det de blir karikert som i den offentlige debatten, sier Ånund Brottveit, forskningssjef ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning til avisen.

Arrangerer dialogmøter

Brottveit regner det som sannsynlig at de samarbeider utover rent praktiske ting, som leie av lokaler. Dialogmøter nevnes som et eksempel.

Det er i stor grad religiøse ledere eller talspersoner som har svart på spørsmålene i undersøkelsen.