På denne måten oppfordrer Oslo kommune velgerne om å delta i årets valg. Foto: Vegard Velle
På denne måten oppfordrer Oslo kommune velgerne om å delta i årets valg. Foto: Vegard Velle

Fra i dag starter valgkampen. Nå kan du forhåndsstemme

På mandag i neste uke begynner forhåndsstemmingen. Da kan du avlegge din stemme i et av 28 forhåndsstemmelokaler rundt om i byen.

Publisert

Men allerede har noen hundre mennesker avlagt sin stemme på Rådhuset i den litt hemmelige tidligstemmeperioden, fra 1. juli til 12. august. Muligheten til å tidligstemme er ikke veldig godt kjent, men skal ha blitt etablert etter at en fisker spurte om å få stemme tidlig, siden han skulle ut på sjøen i en lengre periode.

– Vi er veldig profesjonelle på å gjennomføre valget. Og har et sekretariat som jobber permanent, også mellom valgene, sier Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef i bystyrets sekretariat.

Her kan Oslo-velgere stemme på Grønland. Foto: Vegard Velle
Her kan Oslo-velgere stemme på Grønland. Foto: Vegard Velle

Færre stemmer på valgdagen

Fra mandag 12. august kan man forhåndsstemme, og da starter valgkampen. Under valget for to år siden var det så mange som 48 prosent av velgerne som la igjen sin stemme i et valglokale før selve valgdagen.

– Det er en trend at færre stemmer på valgdagen og flere forhåndsstemmer, forteller Åsgård.

Ingvild Åsgård er kommunikasjonssjefen for gjennomføringen av årets kommunevalg i Oslo. Foto: Oslo kommune
Ingvild Åsgård er kommunikasjonssjefen for gjennomføringen av årets kommunevalg i Oslo. Foto: Oslo kommune

I forhåndsstemmeperioden er kommunens valgsekretariat travelt opptatt med blant annet å reise rundt til institusjoner som sykehjem og fengsler, hvor de setter opp mobile valglokaler. Der det trengs, går to og to personer også rundt på sengepostene og samler inn stemmer.

Også innvandrere kan stemme

En annen av valgsekretariatets oppgaver er å informere utvalgte velgergrupper om muligheten til å stemme. I år er unge og personer med minoritetsbakgrunn pekt ut som grupper valgsekretariatet vil heve kunnskapen hos, om valget.

— Vi retter særlige tiltak mot stemmeberettigede i alderen 18-25 og personer med innvandrerbakgrunn. Disse gruppene har lavest valgdeltakelse, sier Åsgård.

Spesielt er det videregående skoler og voksenopplæringen som blir invitert til informasjonsmøter om valget. En ting de kan få vite der er at man ikke trenger å være norsk statsborger for å stemme ved kommunestyrevalget. Det holder å være registrert bosatt i Norge.

Her kan du forhåndsstemme på Carl Berner. Foto: Bystyrets sekretariat
Her kan du forhåndsstemme på Carl Berner. Foto: Bystyrets sekretariat

9. september er den store valgdagen

Fredag den 6. september er siste mulighet til å forhåndsstemme. Frem til da kan du stemme i en hvilken som helst kommune.

Men etter den fredagen er det valgdagene, den 8. og 9. september, som gjelder. Og på valgdagene må alle stemme i den kommunen hvor de er folkeregistrert. Studenter fra Larvik må altså hjem til Larvik for å kunne avlegge en stemme på valgdagen. Det er folkeregistreringen din per 30. juni som teller.

– Vi har dessverre folk som kommer til oss på valgdagen og er folkeregistrert i en annen kommune. Men da kan vi ikke ta imot stemmen deres, opplyser Åsgård.

To lokalvalg samtidig

I årets kommunevalg i Oslo, er det 21 lister som stiller. Det er fire flere enn i 2015. Blant de nye partiene som stiller lister er Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Alliansen, Liberalistene og Selvstendighetspartiet.

I Oslo er det to valg som skjer samtidig: valget til bystyret, det øverste politiske organet i kommunen, og valget til bydelsutvalgene, de politiske styrene i bydelene. I tillegg kommer kirkevalget, for dem er medlemmer av Statskirken.

Åpningstidene til forhåndsstemmelokalene er 10-19 på hverdager og 10-18 på lørdager. Søndag stengt.

Her er en oversikt over lokalene hvor du kan forhåndsstemme i Oslo.

Powered by Labrador CMS