Ungdomskoleelevene Ali Zaman og Helle Haglund (begge 14 år) og helsesykepleier Angela Vaage er fornøyde med skolehelsetjenesten på Fjelsrud ungdomsskole. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
Ungdomskoleelevene Ali Zaman og Helle Haglund (begge 14 år) og helsesykepleier Angela Vaage er fornøyde med skolehelsetjenesten på Fjelsrud ungdomsskole. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Inga Marte Thorkildsen: – Vi køler på og ansetter 45 nye helsesykepleiere

Byrådet i Oslo har ansatt 70 helsesykepleiere i osloskolen de siste tre årene. Nå setter de av penger til 45 ekstra helsesykepleiere og innfrir målet om full dekning.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune setter av 15 millioner kroner i revidert budsjett og innfrir bystyrets egen norm i skolehelsetjenesten. Med ekstrabevilgningen har dagens AP/SV/MDG-byråd satt av til sammen 90 millioner kroner til helsesykepleiere i osloskolen og fått 115 ekstra årsverk.

Revidert budsjett legges frem av byrådet på torsdag.

– Møtt med kald skulder

– Skolehelsenormen som nå blir oppfylt, ble i 2015 møtt med en kald skulder fra Høyre, som kalte løftet for et valgkamputspill. Men det går faktisk an å levere og la være å kutte i satsingen på barn og unge, hvis man bare prioriterer riktig, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Spesielt er hun opptatt av at barns og unges psykiske helse de siste årene har hatt en negativ utvikling, med økende stress og press, ikke minst i skolen.

– Helsesykepleierne har måttet prioritere de mest nødvendige oppgavene, som å vaksinere, veie, måle og gi kostholdsråd. I alt for liten grad har de hatt tid til å jobbe med psykisk helse og vold i nære relasjoner, mener hun.

Helsesykepleier Lene Ødegård viser til gode resultater når det gjelder skolehelsetjenesten på Fjelsrud ungdomsskole. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Helsesykepleier Lene Ødegård viser til gode resultater når det gjelder skolehelsetjenesten på Fjelsrud ungdomsskole. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Byrådet oppfyller nå hele normen for skolehelsetjenesten, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Byrådet oppfyller nå hele normen for skolehelsetjenesten, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kraftig økning i helsesykepleiere

Ifølge Thorkildsen er det lettere å rekruttere flere helsesykepleiere når bemanningen er bedre. For da blir det også mindre press på hver enkelt helsesykepleier. Antallet helsesykepleiere har nå økt med 53 prosent fra 2016 til slutten av 2018 på barnetrinnet.

Normen for antallet helsesykepleiere i osloskolen, tilsier én helsesykepleier per:

  • 800 på videregående skole
  • 550 på ungdomsskole
  • 300 på barnetrinnet

– Nå har byrådet oppfylt det vi lovet. Jeg skulle ønske også staten brukte en større del av midlene som går til barne- og ungdomspsykiatrien inn mot skolene. I stedet ser vi at barne- og ungdomspsykiatrien i noen deler av byen har trukket seg helt inn på kontorene sine, sier hun.

Ønsker noen å snakke med

Thorkildsen forteller at barn og unge i økende grad etterspør noen å snakke med om sine problemer.

– Jeg ønsker meg en skolehelsetjeneste som jobber for å finne ut hva som fremmer helse. Da slipper vi å pøse på med ressurser til problemer som kunne vært løst mye tidligere, før de utviklet seg til å bli nesten uoverkommelige.

Helst skulle byråden ønske at barna fikk tilgang på både helsesykepleiere, sosialrådgivere og psykologer fra barne- og ungdomspsykiatrien.