En syklist omkom i 2018 etter å ha blitt påkjørt av en lastebil ved Tollboden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
En syklist omkom i 2018 etter å ha blitt påkjørt av en lastebil ved Tollboden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bare en person drept i Oslo-trafikken i 2019

En person omkom i en trafikkulykke i Oslo i 2019. Det er historisk lavt i Oslo-trafikken.

Publisert

En 62 år gammel mann mistet livet i trafikken i Oslo i 2019. Han var den eneste personen som døde i trafikkulykker i oslotrafikken i 2019, viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen. Bilføreren, som jobbet ved den russiske ambassaden, kolliderte med gjerdet ved et trikkestopp på Skillebekk om kvelden 19. juni.

I snitt har det omkommet 3,6 personer i trafikken i Oslo de siste fem åra. For ti år siden omkom åtte personer i Oslo-trafikken.

Utrygt på sykkel

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til at tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i Norge i forhold til 2002, da Stortinget vedtok nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene.

Antallet drepte i trafikkulykker i Oslo, etter år. Statistikk: Statens Vegvesen
Antallet drepte i trafikkulykker i Oslo, etter år. Statistikk: Statens Vegvesen

Nesten halvparten av dem som blir drept og hardt skadd i byer og tettsteder er gående og syklende. I Oslo er statistikken enda mer nedslående for myke trafikanter. Syklister og gående er involvert i 60 prosent av de alvorlige trafikkulykkene i hovedstaden, ifølge en pressemelding.

– La mobilen ligge

Tett trafikk gjør at fotgjengere og syklister er særlig utsatte for trafikkulykker. I et komplekst trafikkmiljø er trafikantgruppene avhengig av å kunne samhandle for at det ikke skal skje ulykker.

– Det handler om enkle ting som å gjøre seg synlig og se seg for når fotgjengere og syklister skal krysse veien. Samtidig må bilførere la mobilen ligge, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson, Statens vegvesen i Oslo.

Blindsoner er også et sikkerhetsproblem mellom myke trafikanter og tunge kjøretøy. Tre av 18 dødsulykker de siste fem årene er blindsoneulykker.

En sjåfør omkom i fjor etter at bilen kjørte inn i et gjerde på Skillebekk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
En sjåfør omkom i fjor etter at bilen kjørte inn i et gjerde på Skillebekk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mange fotgjengerulykker

Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan at sykkel, kollektiv og gående skal ta mye av trafikkveksten i Oslo og andre storbyer i årene som kommer. Med bakgrunn i dette har Vegvesenet gjennomført et større utredningsarbeid hvor etaten jobber for å få mest mulig kunnskap om de alvorlige ulykkene med fotgjengere og syklister.

– Utfordringen er å finne nye tiltak for å gjøre det tryggere for myke trafikanter i storbyene, sier Ericsson.

De siste fem årene har det i snitt skjedd ca. 130 fotgjengerulykker i Oslo hvert år.  Sju av ti fotgjengerulykker skjer ved kryssing av veg, og mange av disse ulykkene skjer i gangfelt.

Denne hvitmalte sykkelen med blomster utenfor Operaen er blitt et symbol på sykkelulykkene i Oslo. Her døde en kvinne i en sykkelulykke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Denne hvitmalte sykkelen med blomster utenfor Operaen er blitt et symbol på sykkelulykkene i Oslo. Her døde en kvinne i en sykkelulykke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vil skille gående og syklende

De siste fem årene har det i snitt skjedd ca. 110 sykkelulykker i Oslo i året med politimeldte personskader. Samtidig er mørketallene for sykkelulykker store. Mange personskader blir ikke meldt til politiet. Mange av sykkelulykkene skjer i kryss.

Ericsson er opptatt av å legge forholdene bedre til rette for syklister.

– Sammenhengende sykkelveger og sykkelfelt i tettbygde strøk er viktig. Det gir bedre framkommelighet og gjør det tryggere for syklistene. Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange fotgjengere og syklister, sier Ericsson.

Powered by Labrador CMS