I løpet av sommeren har forskere ved Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) funnet flere fremmede arter rundt Oslofjorden. Her er Oslofjorden avbildet rett utenfor Ekeberg på en av sommerens flotteste dager. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix
I løpet av sommeren har forskere ved Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) funnet flere fremmede arter rundt Oslofjorden. Her er Oslofjorden avbildet rett utenfor Ekeberg på en av sommerens flotteste dager. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix

Flere fremmede arter oppdaget rundt Oslofjorden

Forskere fant 174 fremmede arter rundt Oslofjorden i sommer. Noen av dem er aldri blitt påvist i norsk natur før, blant annet et insekt som ødelegger avlinger.

Publisert

De fremmede artene ble funnet ved hjelp av nye metoder i forbindelse med et pilotprosjekt i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) for Miljødirektoratet, skriver Aftenposten.

I områdene rundt Oslofjorden – i Viken, Telemark og Vestfold – fant forskerne flere fremmede insekter som er nye for Norge. Av de 174 fremmede artene de fant, var det blant annet 46 planter som har høy eller svært høy risiko, ifølge Fremmedartlista, skriver avisen.

Fruktspisende insekt

Ett av insektene som forskerne vant, er den brunmarmorerte breitegen Halyomoroha halys. Den har ødelagt store avlinger med frukttrær i Asia og Amerika. I sommer ble den oppdaget for første gang utendørs i Norge. Den ble funnet på Tofte i Hurum.

I fjor ble insektet oppdaget innendørs i Norge i et lass med fliser, ifølge Forskning.no.

«Arten medfører først og fremst store økonomiske problemer for frukt- og bærdyrkere», skriver forskerne.

Vil trappe opp kampen

– Fremmede organismer er globalt en av de største truslene mot naturmangfold, sier seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide i Miljødirektoratet til Aftenposten.

13 direktorater og tilsyn har laget et utkast til ny tiltaksplan mot fremmede organismer, som nå ligger til behandling i regjeringen. Forslaget går blant annet inn for å trappe opp kampen mot fremmede arter.

Powered by Labrador CMS