Det blir ny, lavere miljøfartsgrense på veiene i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK
Det blir ny, lavere miljøfartsgrense på veiene i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Lavere fartsgrense på veiene i Oslo fra 1. november

Også denne vinteren innføres miljøfartsgrense, og kjører du for fort kan du få bot, ifølge Vegvesenet.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken til miljøfartsgrensen er svevestøv, som fører til dårligere luft og helseplager. Men en av hovedutfordringene er at trafikantene ikke overholder disse fartsgrensene, innrømmer Vegvesenet.

– Det er viktig å påpeke at miljøfartsgrensen ikke er frivillig. Kjører man for fort på disse strekningene, risikerer man samme reaksjon fra politiet som over alt ellers, sier overingeniør Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen.

Fakta: miljøfartsgrensen

Det innføres 60 km/t på følgende strekninger:

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Miljøfartsgrense er et tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. – Hvis vi kan få flere til å respektere fartsgrensene, vil vi også redusere luftforurensningen der folk bor, sier Mikkelsen.

Ikke nødvendig midtvinters

Spesielt gjelder det i de periodene svevestøv er et problem. Men midtvinters vil Vegvesenet vurdere et opphold i miljøfartsgrenseperioden midtvinters. Derimot utover våren, da problemene med oppvirvling av svevestøv er størst, mener Vegvesenet en lavere fartsgrense er et viktig tiltak.

I tillegg til miljøfartsgrensen, gjennomfører Vegvesenet rengjøring av vegnettet og støvdemping ved bruk av magnesiumklorid. Oslo kommunenes piggdekkavgift er et annet virkemiddel som brukes.

Tiltaket blir vurdert fortløpende

– Det er effekten av tiltakene til sammen som gir utslag, ikke tiltakene hver for seg, sier Mikkelsen i en pressemelding.

– Bedre luft gjør at flere med helseplager kan bevege seg utendørs om vinteren.

Tiltaket vil bli vurdert underveis i sesongen og avsluttes når den meteorologiske situasjonen tilsier det, ifølge Vegvesenet.