Sammenhengen mellom hastighet og omfanget av skadelig svevestøv er påvist. Foto: Morten Holm / Scanpix
Sammenhengen mellom hastighet og omfanget av skadelig svevestøv er påvist. Foto: Morten Holm / Scanpix

Miljøfartsgrense i Oslo fra 1. november

Fra 1. november gjeninnføres miljøfartsgrensen på utvalgte riksveier i Oslo. Ordningen kan bli opphevet i en periode midtvinters hvis luftforurensningen er lav.

Publisert

Svevestøv fører til dårligere luft og helseplager for mange. Miljøfartsgrense innebærer at farten settes ned til 60 km/t på utvalgte veistrekninger. Lavere fart reduserer spredning av svevestøv i vinterhalvåret når konsentrasjonen er høyest, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Miljøfartsgrensen innføres på følgende veistrekninger:

  • 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • 163 Østre Aker vei Økern-Stovner
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra klokken 06:00-22:00)

Les også: – Byrådet må tilrettelegge for flere reklameflater der mindre kulturaktører kan reklamere gratis

Kan gjelde til 1. mai

Miljøfartsgrensen vil gjelde frem til luftmålinger og meteorologiske forhold tilsier at det ikke lengre er behov, senest 1. mai.

– Vi følger med på luftkvaliteten i Oslo løpende, og vil vurdere underveis om miljøfartsgrensen kan avvikles for en periode midtvinters hvis forekomsten av svevestøv er lav, sier Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen.

Bilisten kan få fartsbot

– Vi ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen. Den gir ingen effekt uten at vi får en reell fartsreduksjon. Derfor er det viktig at vi innfører miljøfartsgrense når det er mest nødvendig og at den oppheves når det ikke er behov, sier Mikkelsen.

Forrige sesong var det for første gang et opphold i miljøfartsgrensen midtvinters, samtidig ble perioden forlenget på våren. Håpet er at denne praktiseringen bidrar til at flere respekterer fartsgrensen.

Mikkelsen minner om at miljøfartsgrensen ikke er frivillig og gjelder for alle typer kjøretøy. Kjører bilisten for fort på disse strekningene, risikerer personen samme reaksjon fra politiet som over alt ellers.

Vasking av veiene også nyttig

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av veinettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes.

– Det er den samlede effekten av disse tiltakene som fører til bedre luftkvalitet, sier Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS