Heidi Sørensen har jobbet i 30 for miljø- og klimaendringer. Nå fortsetter hun som sjef i klimaetaten.
Heidi Sørensen har jobbet i 30 for miljø- og klimaendringer. Nå fortsetter hun som sjef i klimaetaten.

Heidi Sørensen blir Oslos klimadirektør i seks nye år. – Klimamålene kan nås

Heidi Sørensen får forlenget åremålet og fortsetter som direktør for klimaetaten i Oslo kommune.

Publisert

Heidi Sørensen har vært direktør i klimaetaten siden 2017. Stillingen er en åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse i én periode. Tidligere i år ble stillingen lyst ut, og denne uka ble det klart at byrådet har gitt Sørensen fornyet tillit og at hun fortsetter som klimadirektør i nye seks år.

– Klimaetaten spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å gjøre Oslo til verdens første nullutslipps-hovedstad. Heidi Sørensen har vært med å bygge opp etaten til et av Norges ledende fagmiljøer på sitt felt, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav.

Klimaetaten har ansvar for oppfølging av byens klimastrategi og det overordnete målet om å redusere byens klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030.

– Jeg er godt fornøyd med at hun skal lede etaten i en ny åremålsperiode. Jeg er trygg på at Heidi Sørensen sammen med sine medarbeidere, vil bidra til flere gode resultater i årene framover i Oslos viktige klimaarbeid.

Ser frem til viktige oppgaver

Sørensen sier det føles bra å ha fått fornyet tillit som direktør for klimaetaten og at hun er topp motivert.

– Årets klimabudsjett viser at klimamålene kan nås, ikke minst fordi kommunen har hatt gjennombrudd for karbonfangst og lagring på Klemetsrud. Samtidig skaper klimakravene vi som kommune stiller i våre anskaffelser innovasjoner, ikke minst i anleggs- og transportbransjen, sier hun i en pressemelding.

Klimadirektøren er tydelig på at det i løpet av de neste årene er flere nye utfordrende arbeidsoppgaver som står i kø. Blant annet skal klimaetaten lage et styringssystem for indirekte utslipp, som er utslipp som skjer utenfor Oslo, men som er en følge av forbruk eller aktivitet i kommunen vår.

– På den måten kan vi systematisk bidra til at andre kommuner og land får redusert sine utslipp. Energiutfordringene kommer også til å prege arbeidet framover, og Oslo er godt posisjonert til å ta en lederrolle i utviklingen av lokale klimavennlige energisystemer, sier hun.

Lang fartstid i miljøkampen

Heidi Sørensen har mer enn 30 års erfaring fra klima- og miljøarbeid, som aktivist, politiker og byråkrat. Sørensen har vært direktør for klimaetaten siden 2017.

Sørensen var blant annet stortingsrepresentant fra 2001 – 2013, og fra 2007 – 2012 var hun statssekretær i Miljøverndepartementet. Som statssekretær var hun sentral i beslutningen om å la områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja være fri for oljeleting og forhandlet frem de to klimaforlikene på Stortinget i 2. Hun er også «mor» til Norges naturmangfoldlov fra 2009. Loven er den mest omfattende loven om bevaring og bærekraftig bruk av naturen i Norge.

Fra 1995 -1998 var Sørensen leder av Norges Naturvernforbundet, og før det var hun leder av Natur og Ungdom.

Powered by Labrador CMS