— Det er en grunn til at rusreform ikke ble vedtatt av Stortinget. Det var fordi mange feilaktig sammenlignet den med en legaliseringsreform, sier Hassan Nawaz (H).
— Det er en grunn til at rusreform ikke ble vedtatt av Stortinget. Det var fordi mange feilaktig sammenlignet den med en legaliseringsreform, sier Hassan Nawaz (H).

— Stor forskjell på legalisering og avkriminalisering, sier Hassan Nawaz (H) om Venstres cannabis-forslag

— Spørsmålet er om legalisering av cannabis i et prøveprosjekt i Oslo tar knekken på internasjonal narkohandel, sier Hassan Nawaz (H). Høyre og Ap stemte mot Venstre-forslaget om regulert forsøk med salg av cannabis i Oslo.

Publisert

Venstre foreslo at bystyret ber byrådet søke staten om et cannabis-forsøk i Oslo. I klartekst betyr forslaget at Venstre vil ha et forsøk med regulert salg av hasj og marihuana.

— Nå er det ikke slik at vi i Høyre ikke ønsker en ny debatt om ruspolitikk i Oslo og Norge velkommen. Men det er stor forskjell på avkriminalisering, som et bystyreflertall ønsker, og legalisering, sa Hassan Nawaz (H) fra bystyrets talerstol.

— Rammer legitimiteten til lokal rusreform

— Uansett hva man måtte mene i denne saken, så må vi huske at det er en grunn til at den borgerlige regjeringens rusreform ikke ble vedtatt av Stortinget. Det var fordi mange sammenlignet den med en legaliseringsreform, sier høyrepolitikeren.

— Det er direkte feil. Og min frykt er at Venstre-forslaget går utover legitimiteten til nettopp rusreformen. Jeg tror alle er enige om at tiden er moden for en rusreform i Oslo. Men la oss diskutere den reformen først, sier Hassan Nawaz.

— Legalisering er et steg jeg vil advare bystyret mot å ta. Jeg tror også at det kan være litt naivt, sa sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i bystyredebatten.
— Legalisering er et steg jeg vil advare bystyret mot å ta. Jeg tror også at det kan være litt naivt, sa sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i bystyredebatten.

I Oslo pågår nå en debatt om hvordan kommunen kan bli en forsøksby for rusreform. Den saken er foreløpig ikke kommet fra byrådet til bystyret. Men er ventet iløpet av noen måneder.

MDG-støtte til cannabisforslag

I Oslo bystyre er det overveldende flertall og enighet om at den strenge forbudslinjen mot bruk av narkotiske stoffer ikke har ført frem. Men i spørsmålet om legalisering, eller et forsøk med regulert cannabissalg, deler partiene seg.

— Alt for mange liv har gått tapt i den lange krigen mot narkotika. Vi i MDG er veldig glad for den brede enigheten som finnes i bystyret om hovedlinjene i rusreformen, sa Hulda Holtvedt (MDG).

Ap/SV/MDG-byrådets signaler om en lokal rusreform i Oslo er i tråd med den tidligere borgerlige regjeringens rusreform, som ble nedstemt av Ap og Sp på Stortinget i fjor.

Ett av de viktigste grepene i den nedstemte reformen var avkriminalisering for besittelse og bruk av små mengder illegale stoffer.

— Men avkriminalisering løser ikke rusproblemet alene. Derfor stemmer MDG i dag i tråd med vår primærpolitikk. Legalisering og regulering av enkelte rusmidler kan bidra til å knekke det illegale markedet, hindre organisert kriminalitete og motvirke omsetning av dødlige stoffer, sa Holtvedt.

— På tide å tenke nytt om rusmidler

Hun la til at det ulovlige cannabissalget er en sentral inntektskilde for kriminelle miljøer. MDG-politikeren poengterte at narkotika kun er en sekkebetegnelse på stoffer som er ulovlig.

— Flere av disse stoffene er mindre farlige og mindre avhengighetsskapende enn alkohol. Vi trenger en kunnskapsbasert politikk, som regulerer rusmidler ut fra bruksmønster og skadepotensial. Ikke ut fra fordommer og frykt, mente MDG-politikeren.

Hulda Holtvedt og resten av MDGs bystyregruppe stemte for Venstre-forslaget om forsøk med regulert cannabissalg i Oslo.
Hulda Holtvedt og resten av MDGs bystyregruppe stemte for Venstre-forslaget om forsøk med regulert cannabissalg i Oslo.

— MDG tror ikke legalisering er noen mirakelkur for å løse alle rusrelaterte problemer i samfunnet. Men vi mener at legalisering er en del av en human og moderne ruspolitikk. Det er på tide å tenke nytt om rusmidler, sa Hulda Holtvedt.

— Litt naivt å sammenligne med alkohol

På forhånd var det ventet at Venstre-forslaget ville bli stemt ned av bystyreflertallet. Hverken Ap, SV eller Rødt vil gå inn for noe som kan tolkes som leglisering av cannabis.

— Legalisering er et steg jeg vil advare bystyret mot å ta. Jeg tror også at det kan være litt naivt. For eksempel sammenligningen med alkohol, at man vil få bukt med alle de ulovlige delene av markedet, hvis man legaliserer, sa sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i bystyredebatten.

— Selv om alkohol er en lovlig vare, så finnes det et illegalt marked for det i dag. Med salg til mindreårige, salg utenfor åpningstider og knyttet til smuglervarer, sa Hansen.

Støtte fra to i Frp og to i Folkets Parti

— Jeg er opptatt av at i en human ruspolitikk er myndighetenes reaksjoner, som tas for erverv, innehav eller bruk av narkotika, endres fra straff til hjelp. Men det betyr ikke at vi må legalisere narkotika, sa sosialbyråden.

Ikke uventet falt altså Venstre-forslaget. De fire forslagsstillerne i Venstres gruppe, hele MDGs bystyregruppe, to representanter fra Folkets Parti FNB og to Frp-representanter gikk inn for forslaget.

Høyre, Ap, SV, Rødt, Sp, KrF og uavhengig representant Danny Chauhdry dannet flertallet som stemte ned Venstre-forslaget.

Du kan lese Venstres forslag og begrunnelse i sin helthet HER.

Powered by Labrador CMS