Byrådet i Oslo sier nei til Statnetts planer om bygging av
Byrådet i Oslo sier nei til Statnetts planer om bygging av "monstermaster" gjennom deler av Oslo vest. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Byrådet sier nei til monstermaster på Smestad

Byrådet sier nei til Statnetts plan om å bygge «monstermaster» gjennom Oslo vest og Bærum, men debatten om Oslos strømnett er ennå ikke over.

Publisert

For å holde tritt med befolkningsveksten må hovedstadens strømnett oppgraderes for å sikre framtidens forsyning av energi. Gjennom Nettplan Stor-Oslo ønsker Statnett å bygge opptil 38 meter høye strømmaster gjennom deler av Bærum og Oslo vest. Dagens master er 21 meter høye.

Strømforsyningen går i dag via luftlinje på samme trasé som de eventuelle nye og høyere mastene. Når nettet skal oppgraderes, må disse rives og spørsmålet er om de skal erstattes av dobbelt så høye master eller legges i bakken.

Statnetts plan har satt sinnene i kok blant flere innbyggere og politikere i Oslo og Bærum. Mandag vedtok byrådet i Oslo å si nei til utbyggingen. Tvisten er imidlertid ikke avgjort. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som til slutt skal avgjøre hvilken plan for det framtidige strømnettet som skal få konsesjon.

Kabler i bakken

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) er kritisk til de høye mastene og mener fremtidig kraftforsyning må gå i kabler i bakken.

– Kabel i tunnel vil kunne gi betydelige gevinster for samfunnet, i form av økt trivsel for et stort antall beboere, mer tilgjengelige grøntområder og natur, og økt strømforsyningssikkerhet, sier hun

Hun legger til at mastene skal gå gjennom boligområder, ikke industriområder som skal ha en billigst mulig løsning.

– Jeg har stor forståelse fra reaksjonene som kommer fra folk som bor i området. Det er ingen som vil ha gigantiske master i nabolaget sitt, sier Marcussen.

Engasjementet i nærmiljøet er stort. Facebookgruppen «Nei til monstermaster i tettbygde strøk» har i overkant av 5.300 medlemmer.

Også Bærum kommune krever jordkabling av hele den aktuelle strekningen.

Estetikk, areal og natur

Byrådet skriver i sitt vedtak at alternativet med kabel i tunnel vil kunne gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, blant annet i form av økt trivsel for et stort antall beboere, økte eiendomsverdier, forbedret naturmiljø og en mer effektiv og formålstjenlig bruk av de kommunale arealene.

– Byrådet er opptatt av å skape gode nærmiljø og ta vare på grønne lunger og elvedrag over hele byen, det er ikke forenlig med disse monstermastene, opplyser Marcussen.

Hun sier at å bygge mange store master gjennom hele dette området vil være et historisk feilgrep som Oslo vil slite med i mange tiår fremover.

Powered by Labrador CMS