Det nye bygget til venstre blir like høyt som Oslo Plaza, og får plass til 1000 kontorplasser.
Det nye bygget til venstre blir like høyt som Oslo Plaza, og får plass til 1000 kontorplasser.

Ønsker å bygge like høyt som Oslo Plaza. — Spektrumkvarteret vil bidra til å gi hele området et stort løft

Bygget ved Oslo Spektrum kan få en høyde på 108 meter, bli arbeidsstedet for 1600 personer og stå ved siden av en ny arena med plass til inntil 2500 personer.

Publisert

For noen dager siden ble en sak om det såkalte Spektrumkvarteret oversendt byrådet i Oslo for politisk behandling. Stiftelsen NOVA Spektrum håper på rask behandling.

Det er jobbet med planforslaget i flere år, som innebærer et nytt kontorbygg med drøyt 1 000 arbeidsplasser, og bygging av et tilbygg til dagens arena. Denne skal huse en ny kongress- og kulturarena i form av en ny sal med plass til inntil 2 500 personer. I planene inngår også en førsteetasje med kafeer og møteplasser.

Fremtidens møteplass i hjertet av Oslo

Administrerende direktør for Stiftelsen NOVA Spektrum, Gunn Helen Hagen, sier de har arbeidet tett med plan- og bygningsetaten i saken, som anbefaler forslaget.

Hun mener planen innebærer en by- og eiendomsutvikling som vil løfte hele området, og sørge for en etterlengtet oppgradering av området rundt Sonja Henies plass og Vaterlandsparken.

Kontorbygget ved Oslo Spektrum til høyre i bildet.
Kontorbygget ved Oslo Spektrum til høyre i bildet.

En viktig del av prosjektet handler om å bidra til det de kaller en byreparasjon av den delen av byen som ligger i tilknytning Oslo Spektrum, gjennom å skape sentrumsaktivitet og byliv med utadrettet virksomhet fra morgen til kveld.

— Spektrumkvarteret vil bidra til å gi hele området et stort løft og gjøre det mer tiltalende, attraktivt og tryggere sammenlignet med i dag, sier hun.

Håper på bygging i 2024

Hagen viser til en beregning som viser til at prosjektet vil kunne gi 1,2 milliarder i økonomisk verdiskaping og bli arbeidsstedet for 1600 personer.

— Dette gjør oss svært ivrige etter å få et grønt lys for prosjektet fra byrådet og bystyret, sier hun. Vårt sterke ønske er at bystyret sier ja til saken før lokalvalget høsten 2023. For byrådet og Oslos politikere vil dette på mange måter være å gi en gave til byen før neste kommunevalg i form av et vedtak som både bidrar til oppgradering av byen, mer sentrumsaktivitet og enda flere arbeidsplasser innen handels- og tjenestenæringene, sier Hagen.

Første høyhusprosjekt i byrådet

Spektrumkvarteret er det første høyhusprosjektet til politisk behandling i byrådet. Saken blir oversendt bare kort tid etter at byrådet avsluttet sin høring om ny høyhusstrategi. Hagen poengterer at prosjektet er innenfor gjeldende retningslinjer i dagens høyhusstrategi.

Prosjektet innebærer førsteetasje med kafeer og møteplasser.
Prosjektet innebærer førsteetasje med kafeer og møteplasser.

— Spektrumkvarteret er innenfor rammene av gjeldene høyhusstrategi fra 2005 og kan dermed behandles uavhengig av hva byrådet foreslår i forlengelsen av den nylig avsluttede høringsrunden om ny høyhusstrategi, sier Hagen

— Vi merker oss samtidig at det i forbindelse med høringsrunden kom inn mange positive innspill på byrådets forslag om å legge til rette for flere høyhus i nærheten av kollektivknutepunktet, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS