Blant annet Skanska bygger hundrevis av nye boliger her i Ensjøbyen. Foto: Per Øivind Eriksen
Blant annet Skanska bygger hundrevis av nye boliger her i Ensjøbyen. Foto: Per Øivind Eriksen

Fra 2020 skal Skanska utelukkende bygge grønne boliger

Skanska bygger tusenvis av leiligheter i Oslo. Fra 2020 skal samtlige av deres nybygg tilfredsstille strenge miljøkrav, lover de.

Publisert

Skanska er en stor og synlig aktør innen boligbygging i Oslo, for eksempel i Ensjøbyen hvor de bygger hundrevis av nye boliger.

Nå lover de at de kun skal bygge boliger som får en uavhengig miljøsertifisering som heter BREEAM fra 2020.

Mer om BREEAM

  • BREEAM utfordrer den oppfatningen mange fortsatt har om at bærekraftige bygg av god kvalitet er vesentlig dyrere å prosjektere og oppføre enn bygg som bare oppfyller lovkravene.
  • Et stadig større forskningsmateriale viser at bærekraftige alternativer innebærer liten eller ingen ekstra investeringskostnad for utbyggingsprosjekter. I de tilfeller der det faktisk påløper ekstra kostnader, vil de ofte bli tjent inn igjen gjennom lavere driftskostnader og til slutt føre til besparelser i løpet av byggets levetid.
  • Økt effektivitet og kvalitet forbundet med bærekraft bidrar også til at disse byggene
    er mer kommersielt attraktive. Stadig mer tyder for eksempel på at bygg med BREEAM-klassifisering gir økt avkastning for investorer, så vel som økte leieinntekter og salgspriser for utbyggere og eiere.
  • Kilde: NGBCs tekniske manual for BREEAM NOR

— Skanska ønsker å ta vår del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer, og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode miljøvalg, sier konserndirektør for eiendomsutvikling i Skanska, Thorbjørn Brevik, i en pressemelding.

— Samtidig er det viktig at vi bygger boligene på eller nær kollektivknutepunkt, slik at transportbehovet reduseres, sier han.

Konserndirektør Thorbjørn Brevik i Skanska. Foto: Skanska
Konserndirektør Thorbjørn Brevik i Skanska. Foto: Skanska

Miljøfokus i alle ledd

BREEAM er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper. På verdensbasis har over 530 000 bygg blitt sertifisert etter at BREEAM ble lansert i 1990.

Metoden skal gjelde i hele byggets livsløp, som vil si at det skal tenkes miljø i alle ledd fra planleggingsfasen til den langsiktige driften av bygget. BREEAM-bygg skal ha blitt planlagt, prosjektert, oppført og driftet i samsvar med det som de som gjennomfører BREEAM-evalueringen anser som beste bærekraftspraksis.

I praksis handler det om å bruke BREEAM til å evaluere temaer som energi- og vannbruk, helse og innemiljø, forurensning, transport, materialer, avfall, arealbruk, økologi og ledelsesprosesser.

Satser på å være "Very Good"

BREEAM-bygg sertifiseres etter en skala med klassifiseringene «Pass», «Good», «Very Good», «Excellent» og «Outstanding". Ifølge Brevik skal de grønne Skanska-boligene hovedsakelig oppnå BREEAM-nivå "Very Good".

En britisk studie konkluderer med et BREEAM-sertifikat kan oppnås mot liten eller ingen ekstrakostnad, opplyser Norwegian Green Building Council (NGBC), som eier en versjon av BREEAM-metodikken tilpasset norske forhold. For klassifiseringsnivå opp mot Excellent må man beregne noe ekstrakostnad, men denne er normalt under to prosent.

— I løpet av flere år har vi nå opparbeidet en høy kompetanse gjennom å ha utviklet og bygget noen av landets grønneste næringsbygg. Som den ledende grønne prosjektutvikleren mener vi at det er på høy tid å heve ambisjonen for kvaliteten på nye boliger, sier Brevik.

— Når så mange ønsker å ta et større ansvar, må vi bidra til å gi innbyggerne et alternativ. Bygningssektoren er en vesentlig del av løsningen for å redusere klimabelastningen, og Skanska ønsker en kompetansebasert og helhetlig tilnærming til hvordan vi løser disse utfordringene, sier han.

Skanska blir med på ti strakstiltak

I juni lanserte Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse ti strakstiltak for eiendomsbransjen. Tidligere har store aktører som OBOS, Stor-Oslo Eiendom og Veidekke Eiendom sluttet seg til tiltakene. Nå varsler også Skanska Eiendomsutvikling at de skriver under.

- Ja, vi skriver under vi også. Samtidig vil vi understreke at vi gjør alle disse tiltakene allerede i dag. Men det er ikke nok å skrive under strakstiltakene. Vi ønsker å strekke oss lenger. Det mener vi best gjøres gjennom en uavhengig sertifisering som det BREEAM er, avslutter Brevik.

 

Powered by Labrador CMS