Fra utsiden av Lille Tøyen hageby, altså fra Økernveien, ser støyskjermen slik ut. Foto: Hilde Helén Kjellstad
Fra utsiden av Lille Tøyen hageby, altså fra Økernveien, ser støyskjermen slik ut. Foto: Hilde Helén Kjellstad

Etter rasende signaler fra beboerne i Lille Tøyen hageby, lar kommunen støyskjermen ut mot Økernveien bli stående

«Det er ikke riktig at beboerne i Lille Tøyen hageby skal måtte redusere sin bo- og livskvalitet for at gjennomgangstrafikken skal ha noe fint å se på mens de går, sykler eller kjører forbi».

Publisert

Ifølge et forslag fra plan- og bygningsetaten, skulle støyskjermen mellom Lille Tøyen hageby og Økernveien fjernes. Plan og bygg foreslo å erstatte støyskjermen med lave gjerder eller å fjerne de helt.

Slik var forslaget formulert:

«I dag oppleves den nedre delen av Økernveien som ensformig, men bak de lange støyskjermene er det kulturhistorisk, identitetsskapende bebyggelse (Lille Tøyen hageby) som har stort potensial for å tilføre strekningen nye kvaliteter. Støyskjermene bør erstattes av lave gjerder eller på sikt fjernes. Lavere gjerder vil redusere hjulstøy, samtidig som man får bedre sikt og lys inn i boligområdene».

Forslaget skapte raseri fra dem som bor bak støyskjermene, beboerne i Lille Tøyen hageby. Til høringsfristen den 12. februar spilte hele 51 av beboerne inn sine klare meninger om forslaget. Og nå har plan og bygg konkludert: støyskjermene blir stående!

Får tilbake trua på lokaldemokratiet

En av dem som sa fra i høringen var Lille Tøyen-beboer Hilde Helén Kjellstad. Hun er strålende fornøyd med det endelige vedtaket til plan og bygg.

– Det er kjempeflott å bli hørt. Nå får jeg trua på lokaldemokratiet. Jeg har inntrykk av at beslutninger går over hodene våre hele tiden.

Hilde Helén Kjellstad var en de 51 engasjerte beboerne som sa nei takk til å fjerne støyskjermen. Foto: Privat
Hilde Helén Kjellstad var en de 51 engasjerte beboerne som sa nei takk til å fjerne støyskjermen. Foto: Privat

Kjellstad og datteren leste begrunnelsen fra plan- og bygningsetaten og klarte rett og slett ikke å forstå argumentasjonen. De spilte derfor inn sine egne argumenter i høringen.

– Å fjerne støyskjermen, for å åpne opp området for gående, henger ikke på greip. For det første er det ikke så mange som går i Økernveien. For det andre er det ikke noe særlig å stå på utstilling. For det tredje er Lille Tøyen allerede åpen for alle som ønsker å gå gjennom, sier hun.

Vil gi lavere livskvalitet

Også styret i borettslaget til Lille Tøyen hageby leverte et høringssvar.

– Vi mener forslaget om å fjerne støyskjerming vil redusere bo- og livskvaliteten betydelig og forringe bomiljøet i Lille Tøyen Hageby. Det oppleves provoserende at beboerne skal måtte redusere sin bo- og livskvalitet av hensyn til strekningens kvaliteter for passerende», meldte borettslagsstyret.

Økt støy fra trafikken

Styret påpeker at støyskjermen har flere viktige funksjoner for beboerne i Lille Tøyen Hageby.

– For det første bidrar de til å redusere støy fra en av Oslos mest trafikkerte veier. Økernveien ligger i øvre del av rød støysone, med støynivå over 80 desibel. Fjerning av støyskjerm vil trolig medføre at støy fra Økernveien kommer til å overskride forurensningsforskriftens innendørs støygrense på 42 desibel.

Slik ser det ut på innsiden av støyskjermen, inne i Lille Tøyen hageby. Foto: Hilde Helén Kjellstad
Slik ser det ut på innsiden av støyskjermen, inne i Lille Tøyen hageby. Foto: Hilde Helén Kjellstad

Barn får ikke lenger leke fritt

Også hensynet til barna blir vektlagt.

– For det andre bidrar støyskjermene til inngjerding av området, som er viktig for at barn kan leke fritt uten fare for å løpe ut i en trafikkert vei. Dette tilfører hagebyen liv og er med på å sette et spesielt preg på området. At barn kan ferdes fritt så sentralt i Oslo er unikt. Fjerning av støyskjermene vil eliminere denne muligheten og føre til et mer «dødt» område uten dagens yrende liv.

Blir ikke mer byliv

Styret i borettslaget mener at fjerningen av støyskjermingen heller ikke er egnet til å oppnå målet om å redusere hjulstøy. De viser til at det allerede er høy bebyggelse tett mot Økernveien som uansett vil reflektere støy fra veien.

– Gående og syklende vil neppe oppleve at støyen begrenses nevneverdig selv om støyskjermene fjernes.

Lille Tøyen-beboerne har heller ikke noen tro på at fjerningen av støyskjermen vil skape noe mer byliv. Tiltaket vil tvert imot være ødeleggende for bylivet inne i hagebyen.

– Området nordvest for vegstrekningen består av bratte grøntområder og Hasle kirke, mens området sørøst for strekningen består av historisk bebyggelse tett på Økernveien. Dette begrenser fysisk hva som er mulig å skape av byliv langs vegstrekningen. Strekningen vil derfor aldri bli noe mer enn en transportetappe. Formålet om å gjøre strekningen mindre ensformig vil således kun ha betydning for gjennomgangstrafikk. Det er ikke proporsjonalt at beboerne i hagebyen skal måtte redusere sin bo- og livskvalitet for at gjennomgangstrafikken skal ha «noe fint å se på» mens de går, sykler eller kjører forbi.

– Mange engasjerte innspill

Plan- og bygningsetaten erkjenner at alle høringsinnspillene fra Lille Tøyen-beboere veide tungt.

– I alt kom det inn rundt 100 innspill til planen. Dét er relativt mye, og 51 innspill var fra engasjerte beboere i Lille Tøyen hageby, sier Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i plan- og bygningsetaten.

Avdelingsdirektør Morten Wasstøl er åpen om at kommunen tok hensyn til all motstanden de fikk i høringen. Foto: Rolf Sandnes/Plan- og bygningsetaten
Avdelingsdirektør Morten Wasstøl er åpen om at kommunen tok hensyn til all motstanden de fikk i høringen. Foto: Rolf Sandnes/Plan- og bygningsetaten

– Beboerne var uenige i det tidligere forslaget om å fjerne støyskjermen langs Økernveien. Nå har vi tatt ut dette forslaget etter å ha hørt på beboerne, sier Wasstøl.

Han forteller at det på et senere tidspunkt vil bli laget en egen reguleringsplan for Økernveien, og da skal støysituasjonen utredes nærmere.

Plan- og bygningsetaten sender nå planen for offentlige rom for Hasle og Valle Hovin til politisk behandling i bystyret. – Nå legger vi til rette for ny byutvikling i dette området, sier Wasstøl.

PS: Journalisten bak denne artikkelen er selv beboer i Lille Tøyen hageby.

Powered by Labrador CMS