Leder i Løkka bydelsutvalg (BU), Marius Sjømæling (AP) (t.v.), BU-medlem Tirill Sjøvoll (SV), og leder i Løkka MDG Henrik Walter-Johnsen, møtte VårtOslo på Løvebakken foran Stortinget for å fortelle om pengene de vil bruke på bydelens unge og utsatte grupper. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Leder i Løkka bydelsutvalg (BU), Marius Sjømæling (AP) (t.v.), BU-medlem Tirill Sjøvoll (SV), og leder i Løkka MDG Henrik Walter-Johnsen, møtte VårtOslo på Løvebakken foran Stortinget for å fortelle om pengene de vil bruke på bydelens unge og utsatte grupper. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Det rødgrønne flertallet på Løkka vil bruke 5,75 millioner ekstra på ungdommer, psykisk syke og rusavhengige

Publisert Sist oppdatert

Grünerløkka Arbeiderparti, SV og MDG har lansert et forslag om å bruke flere millioner kroner på ekstratiltak for ungdommer, psykisk syke og rusavhengige.

Det er altså snakk om hele 5,75 millioner kroner. Dette er fjorårets penger til overs fra andre prosjekter i bydel Grünerløkka, såkalt mindreforbruk.

De tre rødgrønne partiene, som har flertall i bydelen, vil heller bruke disse pengene på blant annet fritidsklubber, Aktivitetshuset Prindsen (for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer), sommerjobber for ungdom, og ekstra satsning på ungdommer som har falt ut av skole og jobb.

— Bydelen hadde et mindreforbruk på omtrent 15 millioner kroner i fjor. Vi har fortsatt igjen en god del, og vi må bruke det nå. Vi kan ikke overføre pengene til neste år. Derfor satser vi på disse sosiale tiltakene som vi har fått tilbakemeldinger på at er viktige i bydelen, sier leder i Grünerløkka bydelsutvalg (BU), Marius Sjømæling (AP) til VårtOslo.

Så mye penger skal tiltakene få

De 5,75 millioner kronene skal fordeles på mange ulike tiltak i bydel Grünerløkka:

 • Frivillighetsmidler: 200 000 kroner
 • Sinsen kulturhus (fritidsklubb): 100 000 kroner
 • Dragen juniorklubb (fritidsklubb): 100 000 kroner
 • X-ray (fritidsklubb): 100 000 kroner
 • Aktivitetshuset Prindsen (rus og psykiatri): 100 000 kroner
 • Sommerjobb for ungdom øker med 750 000 kroner (vil utgjøre totalt 1 050 000 kroner)
 • Rufusbillett: 500 000 kroner
 • FAU Lakkegata (skatepark): 900 000 kroner
 • NAV Ungdom: 1 million kroner
 • 500 000 kroner til en ny hjullaster eller elbil til Kvalifisering og miljø, en lokal etat som har ansvaret for tømming  av søppel, renhold, og arbeidstrening for søppeltømmere
 • Sosialhjelpsbuffer: 1,5 millioner kroner

Totalt: 5,75 millioner kroner

Sinsen kulturhus er en av de tre fritidsklubbene som skal få 100 000 ekstra å rutte med i år. Foto: Sinsen kulturhus
Sinsen kulturhus er en av de tre fritidsklubbene som skal få 100 000 ekstra å rutte med i år. Foto: Sinsen kulturhus

Derfor får tiltakene penger

Vi spurte Sosialistisk venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (AP) og Miljøpartiet de grønne (MDG) i bydel Løkka om deres begrunnelser for å bruke penger på akkurat disse tiltakene. Her forklarer de bakgrunnen for noen av de foreslåtte satsningene.

Ungdomsklubber:

— Totalt vil vi bruke 3,4 millioner kroner på tiltak for barn og ungdommer. Vi vil blant annet bruke 100 000 kroner på hver og en av ungdomsklubbene. Dette er fordi vi har mange unge i bydelen, og vi øremerker pengene for spesifikke aktiviteter, sier BU-leder Sjømæling.

Aktivitetshuset Prindsen:

— Disse pengene skal gå til sommeraktiviteter, for vi tenker at sannsynligvis har de som de fleste litt utfordringer med frivillige om sommeren. Så dette er slik at det ikke dabber av om sommeren, og slik at de kan opprettholde tiltak som mat og gjerne litt grilling hver uke, sier Sjømæling.

Sommerjobb for ungdommer:

— Bydel Løkka har flest på sosialhjelp og færrest som fullfører videregående skole i hele kommunen. Vi prøver å møte den utfordringen ved å gi flere sommerjobber, slik at ungdommene kan få sin første jobberfaring. For mange vil det bety å komme med familiens første lønnslipp, sier BU-medlem Tirill Sjøvoll (SV).

— Vi har 200 søkere på sommerjobber. Ved å plusse på disse pengene får vi råd til å gi jobb til 125 ungdommer heller enn 75, omtrent, sier Sjømæling.

NAV Ungdom:

— Vi vil gi en ekstra pott til NAV Ungdom for å løfte ungdommer ut av sosialhjelp og inn i utdanning eller en varig jobb. Dette handler om å styrke arbeidet som gjøres i dag, sier Sjøvoll.

— Vi vet at det gir en positiv effekt i dag, og at det gir en positiv effekt neste år ved at flere ungdommer kommer seg ut av sosialhjelp, som forhåpentligvis også reduserer kostnadene vi må bruke på sosialhjelp neste år, sier Sjømæling.

FAU Lakkegata:

— FAU ved Lakkegata skole trenger 900 000 til å fullføre sitt prosjekt med å lage skatepark. Det blir bydelens første ordentlige skatepark, sier Henrik Walter-Johnsen, leder for Grünerløkka MDG.

— Lakkegata skole har vel hatt byens minste skolegård. Når foreldre tar et slikt godt initiativ og sier at de har lyst til å ha en skatepark, og har fått inn flere millioner via stiftelser og legater og mangler det siste, da er det kult at vi får være med å toppfinansiere det de mangler, sier Walter-Johnsen.

— Så tror vi at skateparken kan bidra til et ganske positivt ungdomsmiljø der. At de
får mer positiv aktivitet og ikke bare skal henge rundt, legger Sjøvoll til.

FAU på Lakkegata skole (bildet) skal få 900 000 kroner ekstra til skatehallen de vil lage. Foto: Kimsaka, via Wikimedia Commons
FAU på Lakkegata skole (bildet) skal få 900 000 kroner ekstra til skatehallen de vil lage. Foto: Kimsaka, via Wikimedia Commons

Rufusbillett:

— Vår bydels barnehager er blant barnehagene som har minst uteområder, og det er mange store barnehager som deler på samme uteområde og må være ute på skift. Mange ansatte og foreldre har spurt om man kunne fått mer penger til å kjøpe Rufusbillett, som er gruppereisekort som barnehager og skoler bruker for å ta med seg grupper med barn rundt omkring, sier Sjømæling.

— For eksempel hadde det vært fantastisk hvis en asfaltbarnehage kunne kommet seg ut i skogen, men også på gallerier og andre kultursteder. Gjengen på rådhuset har gjort det gratis for barnehager og skoler å benytte seg av kulturtilbud på dagtid, men når du ikke kommer deg dit fordi du har brukt opp den ene turen, så er jo det vanvittig synd, sier Sjøvoll.

Frivillighetsmidler:

— Der har vi allerede en stor pott, men den blir tom hvert år fordi vi har så mye bra frivillige aktiviteter. Så den potten har vi lyst til å øke. Det er rett og slett et signal om at vi er veldig fornøyde med de frivillige i bydelen, og har lyst til å støtte dem ytterligere, sier Sjøvoll.

Sosialhjelpsbøffer:

— Vi har gjort en avsetning av midler for å lage en økonomisk buffer for det største usikkerhetsmomentet i vårt regnskap per dags dato, som er økonomisk sosialhjelp. Det henger mye sammen med at den statlige bostøtten er redusert, sier Sjømæling.

— Vi har hatt en streng, veldig streng økonomistyring over flere år, som har hjulpet på bydelsøkonomien. Og det at man har begynt å øke satsningen på hjemmehjelp. Men sosialhjelpen kan likevel skape problemer, sier han.

— Bufferen er litt viktig, for dette området er det som er mest vanskelig med å drive bydelsbudsjett. Nå går det bra, men vi vet at det veldig fort kan snu. Det skal ikke mer til enn en god del flere på økonomisk sosialhjelp eller på institusjonsplasser i barnevernet. Det kan fort velte budsjettet, sier Sjøvoll.

Sannsynlig at forslaget blir en realitet

Forslaget skal opp i dagens møte i BU i bydel Grünerløkka, klokken 17.

SV, AP og MDG har altså flertall i bydelsutvalget, som betyr at de har makt til å presse dette forslaget gjennom hvis nødvendig. Men de har tro på at det ikke blir nødvendig.

— Vi tror at det vil være god stemning for dette blant de andre partiene i BU. Det er jo ikke ekstremt kontroversielle saker, sier Sjømæling.

— Og forslaget er ikke en stor overraskelse. Vi har prioritert barn, ungdom og miljø i flere år. Og de andre partiene kjenner jo også bydelen. Forslagene kommer av at vi har tatt tempen i bydelen. Dette med frafall fra videregående, høy sosialhjelp og barnefattigdom er alle for eksempel ekstremt klare over. Vi har 1500 fattige barn. 26 prosent av bydelens barn lever i fattige familier, sier Sjøvoll.

— Alle partier har sikkert behov for å markere sine saker også, men vi tror vi kommer til å få med flere på dette, legger hun til.

— Dette er det bydelen trenger

— Hvis ingen av de andre partiene kommer med noen sjokkerende faktaer, av typen "dette vil rasere det og det", så tror vi dette går bra. Dette er noe vi tre partier faktisk har forhandlet oss frem til, fordi vi tror det er det bydelen trenger, og det er tilbakemeldingen vi får fra foreldre, skoler, ungdomsråd, fritidsklubbene, og ikke minst bydelsetater, sier Sjømæling.

— Men vi har ikke sett de andre partienes forslag ennå. De skal vi selvfølgelig se på. Men vi er veldig fornøyde med våre forslag, det er vi, sier Sjøvoll.

— Det skulle bare mangle! avrunder BU-leder Sjømæling jovialt. Og smile kan de, for dette går nok gjennom på dagens BU-møte.

Etterhvert skal vi følge opp denne saken, ved å høre med noen av stedene som de rødgrønne vil støtte med forslaget.