Hva som skjer med denne fotballbanen er for øyeblikket helt i det blå, men noen bruk i høst virker svært usikker. Foto: Linn Stalsberg
Hva som skjer med denne fotballbanen er for øyeblikket helt i det blå, men noen bruk i høst virker svært usikker. Foto: Linn Stalsberg

Ingen barn får lov til å bruke den nye kunstgressbanen på Hasle skole. To måneder etter skoleåpningen

Plan- og bygningsetaten vil ikke godkjenne den nye banen på Hasle skole, ettersom søknader mangler. Hent AS sier de er uenige, Undervisningsbygg sier de er usikre på problemet, mens naboer er forbannet.

Publisert

Til høstferien skal kunstgressbanen være klar, fikk Hasle skole beskjed om fra Hent AS og Undervisningsbygg ved skolestart.

Det var selvsagt leit at den nye fotballbanen ikke kunne brukes, men det skulle bare vare til høstferien, altså til starten av oktober, informerte rektor Maria Tindberg skolens foreldre og VårtOslo om.

Rektor Maria Tindberg lovet at kunstgressbanen skulle åpne til høstferien. Siden har foreldrene ikke hørt noe mer. Foto: Vegard Velle
Rektor Maria Tindberg lovet at kunstgressbanen skulle åpne til høstferien. Siden har foreldrene ikke hørt noe mer. Foto: Vegard Velle

Sånn skulle det likevel ikke gå. Nå er banen stengt på ubestemt tid. I saksgangen mellom Undervisningsbygg, Hent AS og plan- og bygningsetaten, fremgår det at en rekke forhold med den nye kunstgressbanen er i det blå.

Bygd uten tillatelse

– Vi kan ikke se at kunstgressbanen er nabovarselet. Dere må derfor varsle naboene i ettertid om kunstgressbanen med tilhørende belysning og ballfangernett, slik at alle naboene får rettmessig mulighet til å uttale seg. Vi har allerede mottatt bekymringsmelding fra en nabo etter at kunstgressbanen nærmest var ferdigstilt, sier plan- og bygningsetaten til utbyggeren Hent AS.

Plan- og bygningsetatens kritikk av utbyggerens håndtering av banen er knallhard:

– Kunstgressbanen er utført uten byggetillatelse. For å kunne gi brukstillatelse til kunstgressbanen, må vi først ha mottatt den nødvendige dokumentasjon, skriver plan og bygg i brevet, datert 14. oktober.

Gir ikke brukstillatelse

Men manglene ved banen stopper ikke der. Kunstgressbanen ligger for tett inntil veien, og utbygger Hent har glemt å søke om dette, ifølge plan- og bygningsetaten.

– Kunstgressbanen er omgitt av en mur med varierende høyder fra 0,40-1,7 meter. Muren og banen er begge søknadspliktige, og murens/banens avstand til veiene er kortere enn avstandskravet i veglova paragraf 29. Dere må søke om dispensasjon fra avstandskravet fra vei.

Hasle skole så hvit og ny ut ved skolestart. Men nå er store deler av skolen stengt på grunn av vannlekkasje, mens banen ikke kan brukes. Foto: Armand Hauk Velle
Hasle skole så hvit og ny ut ved skolestart. Men nå er store deler av skolen stengt på grunn av vannlekkasje, mens banen ikke kan brukes. Foto: Armand Hauk Velle

På bakgrunn av manglene, tillater ikke plan- og bygningsetaten bruk av banen.

– Vi kan ikke gi brukstillatelse for kunstgressbanen før vi har mottatt nødvendig dokumentasjon for banen og gitt en igangsettingstillatelse. Vi kan heller ikke behandle søknaden om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen, før dere har varslet naboene om dispensasjonssøknaden, sier plan og bygg.

Monstermaster, lysforurensning og støy

Men også nabosameiet Marienfryd er svært kritiske:

«Som nabosameie i Hovinveien, er vi bekymret over de kolossale lysmastene som er satt opp vis-a-vis og tett opp til boligene i Hovinveien (Marienfryd), som er et stort og tett boligområde. Disse mastene vil ikke bare flombelyse en bane, men et helt boligområde og kan utgjøre et betydelig miljøproblem hvis tenkt i bruk utover vanlig skoletid. Disse monstermastene og den nye store kunstgressbanen gjør oss usikre på hvilken bruk man har planlagt og hva denne bruken vil bety», skriver styret i sameiet i en naboklage.

Disse flomlysene skal sørge for at det blir lyst på banen. Naboene kaller dem monstermaster. Foto: Linn Stalsberg
Disse flomlysene skal sørge for at det blir lyst på banen. Naboene kaller dem monstermaster. Foto: Linn Stalsberg

Mastene er også plassert slik at lyshodene står rett foran vinduene på leilighetene i øverste etasje i husene i Hovinveien. «Det er veldig rart at det ikke er tatt hensyn til dette og at lyshodene ikke i det minste er plassert slik at de står mellom etasjene», står det i brevet.

«Som kjent ble det etablert en ballbane på skolen som skulle erstatte den fotballøkka som forsvant med byggingen av Tiedemannsjordet. Det må bemerkes at det er en vesentlig forskjell mellom en fotballøkke for barn og unge i nærmiljøet i god avstand fra boliger og den flombelyste kunstgressbanen tett inntil boligblokker som nå tilsynelatende etableres», står det i naboklagen.

Styret i sameiet stiller to spørsmål til plan- og bygningsetaten, før banen tas i bruk:

  1. Hvem skal bruke banen og i hvilken utstrekning (tidsramme)?
  2. Hva kan gjøres for å skjerme beboerne i Hovinveien mot lyskasterne slik de nå er plassert?

– Dere må svare naboene

Plan- og bygningsetaten har sendt spørsmålene videre til Hent.

– Vi ber dere informere oss om lysmastene har tilsvarende høyde som på banen som ble revet. Videre ber vi dere svare på om dere har vurdert en annen og mer moderat høyde på lysmastene, da med tanke på bekymringsmeldingen fra naboene.

– Kunstgressbanen ligger på et areal regulert til skoleformål, ikke idrettsformål. Kunstgressbanen på Hasle skole er ikke en proff fotballbane, men en ballbane i et skoleanlegg. Intensjonen med utearealene utover skolens bruk, er at nærmiljøet kan bruke disse utenfor skolens åpningstid.

– Dere har ikke besvart naboenes spørsmål om hvilken bruk som er planlagt for kunstgressbanen etter skolens åpningstid. Vi ber dere forklare planlagt bruk av banen etter skoletiden.

Til våren krever plan- og bygningsetaten at manglene ved skolen skal være utbedret. Foto: Armand Hauk Velle
Til våren krever plan- og bygningsetaten at manglene ved skolen skal være utbedret. Foto: Armand Hauk Velle

– Ikke fått brukstillatelse

VårtOslo ber kontaktperson i Hent AS, Kristine Kyrrø, svare på hva som har skjedd her. Hun sier hun er uenig med plan- og bygningsetaten, men at hun ikke kan uttale seg i saken. Ifølge avtalen med prosjekteieren Undervisningsbygg, er det sistnevnte som skal svare.

VårtOslo spør derfor Oslo kommunes Undervisningsbygg om hva som i alle dager foregår.

– Det som har skjedd er at vi rett og slett ikke har brukstillatelse på banen. Så da kan vi ikke ta den i bruk. Jeg er litt usikker på hvorfor. Ansvarlig søker (Hent AS) har søkt om brukstillatelse, men har fått svar fra plan- og bygningsetaten om at det er noen mangler, som vi må svare på, sier Pia Sylvie Berg, Undervisningsbyggs prosjektleder for Hasle skole.

Skissen over den ferdige Hasle skole. Nederst ligger kunstgressbanen. Nederst til høyre er boligene til naboene som har klaget på banen. Illustrasjon: FuthArk Arkitekter / Oslo kommune
Skissen over den ferdige Hasle skole. Nederst ligger kunstgressbanen. Nederst til høyre er boligene til naboene som har klaget på banen. Illustrasjon: FuthArk Arkitekter / Oslo kommune
Prosjektleder Pia Sylvie Berg i Undervisningsbygg, i spissen for bygningsarbeiderne, feirer at taket på Hasle skole er tett. Foto: B. Nylund
Prosjektleder Pia Sylvie Berg i Undervisningsbygg, i spissen for bygningsarbeiderne, feirer at taket på Hasle skole er tett. Foto: B. Nylund

– Marienfryd sameie har klaget på plasseringen av banen og på støy og lys fra denne. Plan- og bygningsetaten ønsker vi skal svare på dette, sier hun.

Dessuten mangler det noe dokumentasjon fra Hent for å få brukstillatelse, opplyser hun.

– Jeg har i dag bedt Hent om å sende den manglende informasjonen, og jeg regner med at straks de har svart, vil plan- og bygningsetaten følge opp ganske ekspeditt, sier hun.

Krever ferdigstilling før våren

Plan- og bygningsetaten krever nå at gjenstående arbeider ved Hasle skole skal være utført innen 1. mars 2020. Dette gjelder:

  • Innsending av dokumentasjon for kunstgressbanen og igangsettingstillatelse og brukstillatelse for denne.
  • Innsending av dokumentasjon for fortauet langs Haralds vei.
  • Opparbeidelse av tomten i henhold til utomhusplanen, inkludert planting av trær
Powered by Labrador CMS