Til venstre i bildet er lyskasteren som slår seg av automatisk på ettermiddagen og som HENT nå må plukke ned. Bak i bildet er boligene som har klaget på lysstyrken på lysmasten. Foto: Vegard Velle
Til venstre i bildet er lyskasteren som slår seg av automatisk på ettermiddagen og som HENT nå må plukke ned. Bak i bildet er boligene som har klaget på lysstyrken på lysmasten. Foto: Vegard Velle

Entreprenørselskapet HENT må plukke ned lyskasterne på kunstgressbanen ved Hasle skole

Lysanlegg for en «proff fotballbane» ble installert på den lille 7er-banen på Hasle skole. I nesten et halvt år har banen på den nyåpnede skolen vært stengt og forbudt å bruke.

Publisert

Nesten et halvt år etter at Hasle skole åpnet etter sommerferien, får barna endelig slippe til på den stengte fotballbanen ved Hasle skole. Men på ettermiddagen og kvelden må de spille i stupende mørke, siden plan- og bygningsetaten ikke tillater de nye lyskasterne, ifølge Estate nyheter.

Hasle skole i Bydel Grünerløkka har ca. 550 elever, og i august skulle de komme tilbake til en rehabilitert skole etter å ha blitt busset til Brynseng i to år.

Flombelyst boligområde

Elevene møtte da en kunstgressbane tilhørende skolen som var innegjerdet og forbudt område. Plan- og bygningsetaten mente entreprenøren HENT ikke hadde søkt om byggetillatelse og ikke hadde levert nødvendig dokumentasjon for banen.

I tillegg mottok plan- og bygningsetaten den 12. august en mail fra bekymrede naboer i Sameiet Marienfryd. Her påpeker sameiet:

«Som nabosameie i Hovinveien, er vi bekymret over de kolossale lysmastene som er satt opp vis-a-vis og tett opp til boligene i Hovinveien (Marienfryd), som er et stort og tett boligområde. Disse mastene vil ikke bare flombelyse en bane, men et helt boligområde og kan utgjøre et betydelig miljøproblem hvis tenkt i bruk utover vanlig skoletid. Disse monstermastene og den nye store kunstgressbanen gjør oss usikre på hvilken bruk man har planlagt og hva denne bruken vil bety»

Skissen over den ferdige Hasle skole. Nederst ligger kunstgressbanen. Nederst til høyre er boligene til naboene som har klaget på banen. Illustrasjon: FuthArk Arkitekter / Oslo kommune
Skissen over den ferdige Hasle skole. Nederst ligger kunstgressbanen. Nederst til høyre er boligene til naboene som har klaget på banen. Illustrasjon: FuthArk Arkitekter / Oslo kommune

«Berører naboene sterkt»

Ifølge HENT følger lysmastene «standarden for en proff fotballbane», og lysstyrken «kan reguleres og vil dimmes på kvelden alt ettersom ønsket bruksmønster».

Sameiet Marienfryd svarer i sitt nabovarsel i november at «det er vanskelig å forstå at vi som bor i en kommune med veldig høye ambisjoner knyttet til miljøspørsmål og gode løsninger for befolkningen, befinner oss i en situasjon hvor offentlige etater synes å mene at det er helt uproblematisk å etablere en proff fotballbane rundt 20 meter fra boligblokker, og at det ikke er nødvendig verken å vurdere den støymessige konsekvensen av dette eller betydelige endringer i lyssettingen som berører naboene sterkt».

Lille juleaften åpner banen

Lille juleaften sender plan og bygg et brev til HENT om at de gir midlertidig brukstillatelse for kunstgressbanen – unntatt belysningen.

– Søker hevder at kunstgressbanen og banebelysningen er en videreføring av tidligere bane, som er revet. Det er tilfellet for selve banedekket, men ikke for belysningen. Den nye belysningen gir et vesentlig sterkere lys enn det tidligere belysning gjorde, skriver plan- og bygningsetaten.

– Så sterkt lys på utearealet er ikke forenlig med reguleringsformålet skole, som verken trenger eller har behov for slik belysning av utearealene. Det sterke lyset er heller ikke nødvendig for banens bruk, skriver de.

I et halvt år har kunstgressbanen på Hasle skole vært stengt. Først lille juleaften ble den åpnet for bruk. Foto: Vegard Velle
I et halvt år har kunstgressbanen på Hasle skole vært stengt. Først lille juleaften ble den åpnet for bruk. Foto: Vegard Velle

– Beklagelig

Avdelingsdirektør Harald Øvland i plan- og bygningsetaten uttaler følgende til Estate Nyheter like før den midlertidige brukstillatelsen for kunstgressbanen blir gitt:

– Tidligere manglet vi tilstrekkelig tegningsmateriale for banen, slik at vi ikke hadde grunnlag for å se at banen burde vært nabovarslet. I praksis betyr dette at de opprinnelige tegningene vi fikk inn av kunstgressbanen ikke viste lysmastene. Det var først da oppmerksomme naboer varslet oss om lysmastene at vi ble klar over at dette var en del av prosjektet, men at det ikke lå i tegningsmaterialet. Det er beklagelig at vi oppdaget dette sent.

Entreprenørselskapet HENT må nå plukke ned lyskasterne og erstatte dem med noen som ikke er tilpasset en proff fotballbane.